Vojarna “116. brigade Hrvatske vojske” u Pločama

Odlukom potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića vojarna „Neretva“ u Pločama imenuje se u vojarnu “116. brigade Hrvatske vojske”, a svečano otvorenje i imenovanje vojarne održat će se u prigodi obilježavanja 27. obljetnice Hrvatske ratne mornarice u gradu Ploče 13. i 14. rujna 2018. godine.

Vojarna je smještena sjeverozapadno od grada Ploča. Ukupna površina zemljišta na kojem se nalaze građevine je 76.700 m².

Vojarna osigurava uvjete za život i rad Satnije mornaričko-desantnog pješaštva HRM-a čime se osigurava prisutnost Oružanih snaga RH na jugu Republike Hrvatske. Naime, trenutno najbliža borbena pješačka postrojba nalazi se u Kninu koji je od krajnje južne granice udaljen 270 km, a do Ploča cestovnim putem 150 km.

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva razvijat će sposobnosti provedbe ograničenih desantnih operacija, sposobnosti  pravovremene reakcije na ugroze prema kojima je vrijeme reakcije kritični element,  zaštitu i osiguranje vojnih lokacija, pomoć civilnom stanovništvu u katastrofama i zbrinjavanju njihovih posljedica, a bit će i osnova za razvoj i podizanje pričuvnih snaga.

Naime, u vojarni “116. brigade Hrvatske vojske” bit će smještena i 6. pješačka pukovnija Dubrovnik, koja je ustrojena 2017. godine kao postrojba razvrstane pričuve, s manjim brojem djelatnih vojnih osoba, koje će činiti djelatnu razvojnu jezgru Zapovjedništva pukovnije.

Pukovnija je popunjena razvrstanim pričuvnicima iz evidencije vojnih obveznika Područnih odsjeka za poslove obrane Split i Dubrovnik, a riječ je o ukupno 2152 pripadnika. Navedeni pripadnici neće biti trajno smješteni u vojarni već će biti pozivani na osposobljavanje i obuku, te će biti angažirani u slučaju potrebe.

Zadaće 6. pješačke pukovnije, kao i svih pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH su pomoć civilnim institucijama u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda (poplave, požari, potresi), pomoć u slučajevima tehničko-tehnoloških nesreća, kao i državnim institucijama u kriznim stanjima u zaštiti osoba i njihove imovine i sl.

U skladu s navedenim, vojarna “Neretva” u Pločama opremit će se na način da može osigurati brz manevar i intervenciju s mora, a sve u funkciji zaštite sigurnosti hrvatskih građana na ovim prostorima.

Povratkom Hrvatske vojske na jug Hrvatske, grad Ploče postat će strateška točka Hrvatske vojske na jugu i buduće gravitacijsko središte Hrvatske ratne mornarice.

Svečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u PločamaSvečano otvorena vojarna '116. brigade HV' u Pločama