Foto: MORH / T. Brandt

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva

Općenito o Satniji

Kao jedna od opcija dostizanja potrebnih obrambenih sposobnosti kojima bi se osigurala mogućnost vremenski kritičnog odgovora na narastajuće ugroze, pristupilo se tijekom 2018. godine ustrojavanju djelatne postrojbe mornaričko-desantnog pješaštva (MPD) sa stalnim razmještajem u području grada Ploče.

S obzirom na tradiciju i na razvedenost Jadranske obale, nova Satnija mornaričkog desantnog pješaštva – marinaca, koja će biti smještena u Pločama, bit će jamac sigurnosti i stabilnosti na hrvatskom jugu. 

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva u sastavu Flotile Hrvatske ratne mornarice brojit će ukupno 158 pripadnika Oružanih snaga RH, a razvijat će sposobnosti provedbe ograničenih desantnih operacija, sposobnosti  pravovremene reakcije na ugroze prema kojima je vrijeme reakcije kritični element, zaštitu i osiguranje vojnih lokacija, pomoć civilnom stanovništvu u katastrofama i zbrinjavanju njihovih posljedica, a bila bi i osnova za razvoj i podizanje pričuvnih snaga. 

Zapovjednik Satnije mornaričkog desantnog pješaštva je satnik Branimir Todorić.

Zadaće Satnije

Temeljna zadaća Satnije mornaričko-desantnog pješaštva je osiguranje sposobnosti za provođenje mjera sustava obrane i odvraćanja potencijalnih prijetnji i ugroza. 

U situacijama sigurnosnih prijetnji i ugroza,  svojim sposobnostima osiguravaju visoki stupanj mobilnosti, autonomnosti te fleksibilnost za inicijalni odgovor na prijetnje i ugroze na kopnu, obalnom rubu i otocima.

Obzirom na teritorijalni raspored, snage mornaričko-desantnog pješaštva osiguravaju sposobnost brzog manevra snaga, brze reakcije za neutralizaciju prijetnji, odnosno stvaranja povoljnih uvjeta za angažiranje drugih elemenata Sustava domovinske sigurnosti i obrane RH.

Po potrebi, snage mornaričko-desantnog pješaštva će pružati potporu civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda (poplava, požara, potresa) i tehničko-tehnoloških nesreća, te u operacijama traganja i spašavanja na moru i kopnu, obalnom rubu i otocima.

Pripadnici Satnije

Satniju popunjavaju pripadnici Hrvatske vojske koji su se javili na interni natječaj, zadovoljili propisane uvjete te zadovoljili norme specijalističke obuke mornaričko-desantnog pješaštva koja je provedena pri Središtu za obuku HRM-a u suradnji sa drugim sastavnicama OS RH.

Obuka pripadnika Satnije

Sukladno odobrenom Planu i programu obuke za mornaričko-desantno pješaštvo pripadnici ove Satnije proveli su od 11. lipnja do 31. kolovoza 2018. obuku po modulima s težištem na provedbi pomorskog i zračnog (helikopterskog) desanta, bojevih gađanja sa situacijskim gađanjima u različitim uvjetima, obuke borbenih plivača i izdržljivosti u terenskim uvjetima, uporabe sredstava veze i komunikacije tijekom borbenih djelovanja, dostizanja temeljnih mornarskih vještina i upravljanja gumenim brodicama te taktičke obuke u otežanim terenskim uvjetima.

Također, značajan dio obuke bio je na podizanju motoričkih sposobnosti pripadnika ove postrojbe, dok se će u narednom periodu težište biti na obuci po specijalnostima i razvijanju taktičkih procedura za provedbu zadaća. Postrojba će konstantno biti angažirana na unaprjeđivanju i održavanju dostignutih sposobnosti.