Kronologija postupka

Početkom 2017., u svrhu analize svih podataka i procesa nabave višenamjenskog borbenog aviona, više stručnih timova Ministarstva obrane i Oružanih snaga posjetilo je nekoliko zemalja koje su se susrele s problemom zamjene ili modernizacije borbenih aviona (Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka).

U veljači 2017., savjetodavno tijelo ministra obrane, dokumentom Stanje i perspektive borbenog aviona HRZ i PZO preporučilo je dugoročno zadržavanje sposobnosti višenamjenskog borbenog aviona. Nakon analize svih raspoloživih opcija, Savjetodavno tijelo prepoznalo je potrebu za nabavom višenamjenskog borbenog aviona s obzirom kako ne postoje odgovarajuće alternative za provedbu aktivnosti i zadaća višenamjenskog borbenog aviona.

6. travnja 2017., na 10. sjednici Vijeća za obranu raspravljalo se o stanju borbenog zrakoplovstva te je zaključeno kako će se donijeti Odluka Vlade RH o daljnjem razvoju sposobnosti zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske od strane OS RH, osnovati međuresorno povjerenstvo za provedbu odluke i uključiti predstavnika svih državnih tijela sa svrhom osiguravanja nacionalnog konsenzusa te upoznati javnost sa svrhom, ciljevima i zadaćama OS RH u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na zračni prostor.

24. svibnja 2017., odlukom ministra obrane RH određen je Stručni tim za provedbu pripremnih radnji oko nabave višenamjenskog borbenog aviona.

20. srpnja 2017. upućen je zahtjev za ponudom (Request for Proposal – RFP) za novi ili rabljeni višenamjenski borbeni avion veleposlanstvima Grčke, Izraela, Južne Koreje, SAD-a i Švedske s rokom za davanje ponuda do 3. listopada 2017.

29. rujna 2017. Južna Koreja odustala je od davanja ponude jer nije mogla ispuniti sve postavljene taktičko-tehničke zahtjeve višenamjenskoga borbenog aviona.

3. listopada 2017., u definiranom roku održane su prezentacije ponuda (odgovora na RFP) te predana dokumentacija u pisanom i elektroničkom obliku u prostorijama MORH-a čiju su primopredaju potpisali predstavnik države ponuditelja i predstavnik Ministarstva obrane RH – voditelj Stručnog tima.

3. listopada do 24. studenoga 2017. provedena je validacija i evaluacija pristiglih ponuda te je napravljeno Izvješće koje sadrži detaljne tablice bodovanja ponuda i njihov ukupni poredak.

30. studenog 2017. završena je Studija izvodljivosti kojom se, na temelju taktičko-tehničkih zahtjeva višenamjenskog borbenog aviona te analize i evaluacije svih ponuda, daje prijedlog odabira višenamjenskog borbenog aviona za Republiku Hrvatsku, uključujući analizu rizika i projekcija ukupnih troškova uporabe višenamjenskog borbenog aviona za najboljeg ponuditelja.

14. prosinca 2017., Odbor za obranu Hrvatskog sabora, na 10. sjednici jednoglasno je podržao postupak nabave višenamjenskog borbenog aviona.

27. ožujka 2018. na 11. Sjednici, Vijeće za obranu prihvatilo mišljenje i preporuke Stručnog tima kako je najpovoljnija ponuda za višenamjenski borbeni avion ponuda Države Izrael, te je dalo preporuku Vladi Republike Hrvatske za donošenje Odluke o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona.

29. ožujka 2018. Vlada Republike Hrvatske na svojoj 87. sjednici donijela je Odluku o nabavi višenamjenskog borbenog aviona te je ovom Odlukom prihvatila završni prijedlog Stručnog tima Ministarstva obrane i preporuku Vijeća za obranu i odredila da je najpovoljnija ponuda, ponuda Države Izrael.