Vojno inženjerstvo

Sveučilišni prijediplomski studij vojnog inženjerstva

Studijski program Vojno inženjerstvo je sveučilišni prijediplomski studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH, a razvijen je u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava se najvećim dijelom održava u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu te u dijelu postrojbi Hrvatske kopnene vojske i Zapovjedništva za potporu.

Studij Vojno inženjerstvo primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u svim granama Oružanih snaga RH.

Studij traje četiri godine (osam semestara), a njegovim završetkom stječe se 240 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik (baccalaureus) vojnog inženjerstva i dodjeljuje se prvi čin – poručnik roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe

Za vrijeme studija kadet je u obvezi izvršavati akademske i vojne obveze, a nakon završetka studija, prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama Oružanih snaga RH na mjestima prvih časničkih dužnosti. Ugovorna obveza rada u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga nakon završetka studija je u dvostrukom trajanju od vremena studiranja.

Uvjeti upisa

Od kandidata koji se žele prijaviti očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi. Rang lista za upis na prijediplomski studij Vojnog inženjerstva sastavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje:

  • Prosjek ocjena svih predmeta u srednjoj školi – 30%
  • Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 20%
  • Matematika (A – viša razina) – 25%
  • Engleski jezik (A – viša razina) – 25%

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti pripremni vojni kamp.

Sveučilišni diplomski studij Vojno inženjerstvo

Nakon završenog prijediplomskog studija Vojno inženjerstvo, u skladu s ostvarenim rezultatima na prijediplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojno inženjerstvo.
Studij traje godinu dana (2 semestra) a vrednuje se sa 60 ECTS bodova i stječe se akademski naziv – magistar inženjer vojnog inženjerstva.

Uvjeti za upis diplomskog studija su:

  • završen sveučilišni prijediplomski studij Vojno inženjerstvo
  • prosjek ocjena na prijediplomskom studiju najmanje 3,00
  • ocjena provjere tjelesne spremnosti najmanje “Dobar” i ne starija od godinu dana

Pristupnici za upis na prvu godinu diplomskog studija se razvrstavaju (rangiraju) na listi za upis na temelju bodova akademskih postignuća i uspjeha u vojnoj obuci. Kod kriterija vrednovanja akademskih postignuća boduje se opći uspjeh na studiju, prosječni uspjeh na svim ispitima predmeta Engleskog jezika i uspjeh na ispitu predmeta Vojno-stručna praksa. Kod kriterija vrednovanja specifičnih vojnih postignuća boduje se opći uspjeh na vojnoj obuci i ocjena na provjeri motoričkih sposobnosti u četvrtoj godini prijediplomskog studija.