Vojno inženjerstvo

Sveučilišni preddiplomski studij vojnog inženjerstva

Studijski program Vojno inženjerstvo (VI) je sveučilišni preddiplomski studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH, a razvijen je u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu. Nastava se najvećim dijelom održava u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Studij Vojno inženjerstvo primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

Sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo traje osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) Vojnog inženjerstva i čin poručnika jednog od rodova Hrvatske vojske: oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.

Nakon završetka studija, prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama Oružanih snaga na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Uvjeti upisa -Vojno inženjerstvo

Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Novi natječaj objavljen je na poveznici.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen 2001. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/ nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 53., stavak 1, alineja 2 Zakona o službi u OS RH (Narodne novine 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan u prvu godinu studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2023.)
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kadetkinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage RH (Narodne novine br.13/14, 134/15, 138/15) koji će se po pozivu MORH-a utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Postupak prijave

Zainteresirani kandidati se u propisanom roku prijavljuju elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student i pismeno na adresu Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osoblje, Ilica 256b, Zagreb. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/ mobitela, presliku osobne iskaznice te uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 12. svibnja 2023. godine.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom roku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student u roku propisanom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu Postani student.

Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata za odabrani studijski program na portalu Postani student.

Rang lista za upis na preddiplomski studij Vojnog inženjerstva sastavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje:

 • Uspjeh u srednjoj školi – 30%
 • Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 20%
 • Matematika (A – viša razina) – 25%
 • Engleski jezik (A – viša razina) – 25%

Nakon upisa na preddiplomski studij, a prije početka prvog semestra, kandidati kadeti imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku na selekcijskom kampu. Selekcijski kamp provodi se u rujnu u trajanju od dva tjedna, na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, gdje se kandidati za kadete upoznati s kadetskom službom i vojničkim životom.

Nakon uspješnog završetka selekcijskog kampa, prije službenog početka nastave, budući kadeti polažu svečanu prisegu, kada se obilježava i službeni početak nove akademske godine.

Sveučilišni diplomski studij Vojno inženjerstvo

Nositelj diplomskog studijskog programa Vojno inženjerstvo je Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Oružanim snagama RH. Diplomski studij traje dva semestra i vrednuje se sa 60 ECTS bodova.

Uvjet za upis je završen preddiplomski studij Vojno inženjerstvo, a po završetku diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer vojnog inženjerstva.