Vojno pomorstvo

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo je sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Hrvatske ratne mornarice te djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture a razvijen je u suradnji Oružanih snaga RH, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Splitu te u dijelu postrojbi i na brodovima Hrvatske ratne mornarice. Od akademske 2024./2025. godine nositeljstvo za izvođenje sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo preuzima Sveučilište obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” koje će izvođenje studija nastaviti u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, Hrvatskim vojnim učilištem i Hrvatskom ratnom mornaricom.

Studijski program Vojno pomorstvo sa smjerovima Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo sveučilišni je studij primarno usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama, ali i sadržaji za dužnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće pomorske ili brodostrojarske kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima u zemlji i svijetu.

Integrirani prijediplomski i diplomski studij traje pet godina (deset semestara) a vrednuje se sa 300 ECTS bodova. Po završetku studija stiče se akademski naziv magistar inženjer vojnog pomorstva (smjer vojna nautika i vojno brodostrojarstvo) i dodjeljuje se prvi čin poručnik korvete roda pomorstvo ili tehničke službe.

Za vrijeme studija kadet je u obvezi izvršavati akademske i vojne obveze, a nakon završetka studija, prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama Oružanih snaga RH na mjestima prvih časničkih dužnosti ili na dužnostima u Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Za kadete Oružanih snaga ugovorna obveza rada u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga nakon završetka studija je u dvostrukom trajanju od vremena studiranja.

Uvjeti upisa

Od kandidata koji se žele prijaviti očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi. Rang lista za upis na studij Vojnog pomorstva sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje:

  • Prosjek ocjena svih predmeta u srednjoj školi – 10,00 %
  • Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 20%
  • Matematika (B – osnovna razina) – 35%
  • Engleski jezik (A – viša razina) – 35%

Da bi pristupnik bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti pripremni vojni kamp.