Vojno pomorstvo

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.

Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Splitu. Nastavu na studijskom programu Vojno pomorstvo izvode profesori splitskog sveučilišta, zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta, Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Kadeti su smješteni u kampusu Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u vojarni “Admiral flote Sveto Letica Barba” u Splitu.

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo traje deset semestara i njegovim se završetkom stječe 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva.

Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike, smjer vojnog brodostrojarstva i smjer vojne elektrotehnike.

Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uvjeti upisa – Vojno pomorstvo

Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Novi natječaj objavljen je na poveznici .

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen 2001. godine ili kasnije
  – završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/ nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 53., stavak 1, alineja 2 Zakona o službi u OS RH (Narodne novine 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan u prvu godinu studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2023.)
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kadetkinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage RH (Narodne novine br.13/14, 134/15, 138/15) koji će se po pozivu MORH-a utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Postupak prijave

Zainteresirani kandidati se u propisanom roku prijavljuju elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student (https://www.postani-student.hr) i pismeno na adresu Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osoblje, Ilica 256b, Zagreb. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/ mobitela, presliku osobne iskaznice te uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 12. svibnja 2023. godine.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom roku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student u roku propisanom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu Postani student.

Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata za odabrani studijski program na portalu Postani student.

Rang lista za upis na preddiplomski studij Vojnog pomorstva sastavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje

 • Uspjeh u srednjoj školi – prosjek ocjena svih predmeta srednje škole 10,00 %
 • Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 20%
 • Matematika (B – osnovna razina) – 35%
 • Engleski jezik (A – viša razina) – 35%

Da bi kandidat bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

Nakon upisa na preddiplomski studij, a prije početka prvog semestra, kandidati kadeti imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku na selekcijskom kampu. Selekcijski kamp provodi se u rujnu u trajanju od dva tjedna, na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, gdje se kandidati za kadete upoznati s kadetskom službom i vojničkim životom.

Nakon uspješnog završetka selekcijskog kampa, prije službenog početka nastave, budući kadeti polažu svečanu prisegu, kada se obilježava i službeni početak nove akademske godine.