Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij aeronautika smjer vojna kontrola zračnog prometa

Na studijskom programu Aeronautike, od akademske godine 2023./2024. pokreće se novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa. Nositelj programa je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom obrane. Namijenjen je budućim zaposlenicima Ministarstva obrane u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poslovima zračnog motrenja i navođenja.

Sveučilišni studijski program Aeronautike – smjer vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od integriranih akademskih, aeronautičkih i vojnih stručno-specijalističkih sadržaja, potrebnih za obavljanje poslova vojnog kontrolora zračnog prometa.

Smjer vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od prijediplomskog i diplomskog studija u trajanju od pet godina, preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara), a diplomski studij traje dvije godine (četiri semestra).

Završetkom prijediplomskog studija stječe se zvanje – sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) aeronautike, a završetkom diplomskog studija zvanje -magistar/magistra inženjer/ inženjerka aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa.

Nakon uspješno završenog prijediplomskog studija Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa, kadeti upisuju diplomski studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa u koji su uključene temeljna časnička izobrazba i praktična obuka za vojnog kotrolora zračnog prometa u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku.

U vrijeme pohađanja prijediplomskog studija kadeti su smješteni na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, a nastava se održava na Fakultetu prometnih znanosti. Sveučilišni diplomski studij provodi se u Zagrebu i u vojarni Pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, ovisno o sadržaju kolegija koji se slušaju.

Uspješnim završetkom školovanja kadetima se dodjeljuje čin poručnika/poručnice roda motrenje i navođenje te se raspoređuju u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo na poslove vojnih kontrolora zračnog prometa.

Preddiplomski studij

 • trajanje preddiplomskog studija: 3 godine (6 semestara)
 • potrebno ECTS bodova: 180
 • akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) aeronautike

Diplomski studij

 • trajanje diplomskog studija: 2 godina (4 semestra)
 • potrebno ECTS bodova: 300
 • akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa

Sveučilišni preddiplomski studij provodi se u Zagrebu i sadržajno u prvoj godini obuhvaća program studija Aeronautika koji je isti za sva usmjerenja, a uz koji se dodatno pohađaju vojni sadržaji iz Programa vojne obuke i ocjenjivanja kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”. U druge dvije godine Program vojne obuke i ocjenjivanja kadeta integriran je u program preddiplomskog studija kao semestralni kolegij – Vojna zrakoplovna teorija i praksa.

Sadržaj preddiplomskog studija aeronautičkih kolegija pohađa se zajedno s polaznicima civilnog smjera kontrole zračnog prometa i polaznicima pilotskog smjera. Kolegiji vojnih stručno-specijalističkih sadržaja, pohađaju se zajedno sa kadetima-vojnim pilotima.

Uvjeti za upis

Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr. Novi natječaj objavljen je na poveznici.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 2001. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( “Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2023.)
 • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (“Narodne novine”, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 12. svibnja 2023. godine.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu postani-student. Zdravstveni pregled obavlja se u skladu s kriterijima za kontrolore zračnog prometa po Uredbi EU 2018/1139.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa.