Postani kadet Oružanih snaga

Kadeti Oružanih snaga (Hrvatske vojske) su studenti vojnih sveučilišnih studijskih programa, stipendisti Ministarstva obrane i budući pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Nakon upisa na neki od vojnih sveučilišnih studijskih programa, kadeti potpisuju ugovor s Ministarstvom obrane, a nakon uspješnog završetka studija kadeti postaju pripadnici Oružanih snaga, dodjeljuje im se prvi časnički čin poručnik i raspoređuju se na mjestima prvih časničkih dužnosti u postrojbama Oružanih snaga.

Vojni sveučilišni studijski programi, sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno inženjerstvo te sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo razvijeni su u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” i Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Splitu.

Studijski program Aeronautike provodi se u suradnji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu s Ministarstvom obrane i obuhvaća dva smjera: vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa.

Uvjeti upisa

Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati za pojedine studijske programe propisani su javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Novi natječaj objavljen je na poveznici.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati za vojne sveučilišne studijske programe Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje i Vojno pomorstvo:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • rođen 2001. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola,
 • da se protiv njega/ nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti,
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 53., stavak 1, alineja 2 Zakona o službi u OS RH (Narodne novine 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19),
 • da je upisan u prvu godinu studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2023.),
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kadetkinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage RH (Narodne novine br.13/14, 134/15, 138/15) koji će se po pozivu MORH-a utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Postupak prijave

Zainteresirani kandidati se u propisanom roku prijavljuju:

 1. elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student,
 2. pismeno na adresu Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osoblje, Ilica 256b, Zagreb.

Potrebni dokumenti za prijavu

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/ mobitela,
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student u roku propisanom u natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu postani-student.

Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata za odabrani studijski program na portalu Postani student. Rang lista za pojedine studijske programe sastavlja se na temelju bodova ostvarenih na ispitima državne mature i postignutog uspjeha u srednjoj školi.

Nakon upisa na preddiplomski studij, a prije početka prvog semestra, kandidati kadeti imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku na selekcijskom kampu. Selekcijski kamp se provodi u rujnu u trajanju od dva tjedna, na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, gdje se kandidati za kadete upoznati s kadetskom službom i vojničkim životom.

Nakon uspješnog završetka selekcijskog kampa, prije službenog početka nastave, budući kadeti polažu svečanu prisegu, kada se obilježava i službeni početak nove akademske godine.

Kadetima su tijekom studija osigurani:

 • mjesečna stipendija,
 • smještaj i prehrana na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”,
 • upisnina i participacija u troškovima studija pri redovnom upisu u akademsku godinu,
 • obvezna literatura (udžbenici),
 • prijenosno računalo i pristup internetu,
 • vojna odora i komplet sportske opreme,
 • mjesni prijevoz u mjestu školovanja (autobus, tramvaj),
 • naknada putnih troškova u mjesto prebivališta (dva puta godišnje),
 • besplatno korištenje usluga knjižnice na Hrvatskom vojnom učilištu,
 • besplatno korištenje vanjskih i unutarnjih sportskih terena, teretane i borilačke dvorane u sklopu Hrvatskog vojnog učilišta.

Smještaj na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”

Studenti vojnih sveučilišnih studijskih programa smješteni su u kampusu Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (HVU) koji se nalazi u zapadnom dijelu grada Zagreba u blizini prometnog terminala Črnomerec.

Kampus svojim kvalitetnim smještajnim, edukacijskim, sportsko- rekreacijskim, kulturnim, uslužnim i drugim sadržajima osigurava izvrsne uvjete za cjelodnevni boravak i školovanje studenata. Kampus ima 38 objekata sa 47 učionica i kabineta te četiri amfiteatra, 300 soba za smještaj studenata, restorane i nekoliko kantina.

Veliki prostor kampusa ispunjen je zelenim površinama, šetnicama, parkiralištima te vanjskim i unutarnjim sportskim prostorima i objektima. Učionice i amfiteatri opremljeni su adekvatnom edukacijskom opremom: računalima, projektorima, ploterom za kopiranje vojnih karata, sustavom za prevođenje, bežičnim sustavom za predavanje i drugim.