”VELEBIT 18” ZDRUŽENA SNAGA

”VELEBIT 18” ZDRUŽENA SNAGA – združena je intergranska sveobuhvatna vježba svih postrojbi Hrvatske vojske.

Riječ je o glavnom obučnom događaju Hrvatske vojske u 2018. godini koji će provesti od 13. do 15. listopada u neprekidnom trajanju od 72 sata na vojnim lokacijama diljem Republike Hrvatske. 

Na vježbi će sudjelovati oko 5500 pripadnika Hrvatske vojske i dio pričuvnog sastava, bit će korištena borbena i neborbena tehnika, naoružanje i oprema iz svih postrojbi OS RH.

Zapovjednik vježbe je direktor Glavnog stožera OS RH viceadmiral Robert Hranj, a  zamjenik zapovjednika vježbe je brigadni general Senad Fejzić načelnik Operativne uprave Glavnog stožera OS RH. 

Ciljevi vježbe:

  • provjera razine dostignutih sposobnosti za obranu zemlje,
  • provjeru uspješnosti uvođenja novog naoružanja i opreme OSRH
  • prikaz sposobnosti planiranja i provedbe združenih operacija,
  • provjera doktrinarnih publikacija, koncepata i prihvaćenih normi
  • prikaz sposobnosti pružanja potpore civilnim institucijama tijekom obrambenih djelovanja (smještaj, prehrana, zdravstvena skrb, opskrba vodom..)

Osim klasičnih borbenih zadaća vježba će obuhvatiti i suvremene prijetnje, uključujući borbu protiv terorizma, borbu u urbanom području te kibernetičku obranu na operativnoj i taktičkoj razini. Tijekom cijelog procesa planiranja i provedbe vježbe prikupljaju se određena zapažanja u cilju izrade naučenih lekcija koje će se ubuduće primjenjivati u ovakvim aktivnostima.

Vježba Velebit 18 po svom obimu i sadržaju objedinjuje više granskih i mješovitih vježbi, kao što su primjerice vježbe Udar, Harpun, Barakuda i Štit. Ove vježbe proteklih godina su se provodile pojedinačno, a ove godine sve zajedno su objedinjene u vježbi Velebit 18. 

Vježbi Velebit prethodile su vježbe Kuna 18 i Patria 18, koje su provedene u cilju uvježbavanja i pripreme snaga za glavni obučni događaj – Velebit 18.

Sve aktivnosti vježbe Velebit 18 provodit će se na način da ne ometaju život i rad civilnog stanovništva.