Vojno inženjerstvo – Preduvjeti za upis

Sveučilište u Zagrebu

Vojno inženjerstvo

  • Upisna kvota za državljane RH: 70 kadeta

Preduvjeti za upis

  • Zdravstveni, psihofizički i sigurnosni kriteriji nužni za časničko zvanje
  • Prijava na Natječaj MORH-a za prijem u kadetsku službu

Ocjene iz srednje škole

  • Prosjek svih ocjena 30,00%

Obavezni dio državne mature

  • hrvatski jezik 20 % (razina B)
  • matematka 25 % (razina A)
  • engleski jezik 25 % (razina A)

Izborni dio državne mature

  • nije zahtjev studija