Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij aeronautika smjer vojni pilot

Studijski program Aeronautika provodi se u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem “Dr. Franjo Tuđman” i Središtem za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” te obuhvaća dva smjera: vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa.

Prijediplomski studij Aeronautike traje šest semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Nakon završetka prijediplomskog studija kadeti stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika inženjera aeronautike.

Diplomski studij Aeronautike traje četiri semestra i vrednuje se sa 120 ECTS bodova. Nakon završetka diplomskog studija kadeti stječu prvi časnički čin poručnika, zvanje vojnog pilota i akademsko zvanje magistra inženjera aeronautike.

Prvih pet semestara prijediplomskog studija kadeti su smješteni u Zagrebu na Hrvatskom vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman, gdje izvršavaju i svoje vojne obaveze, dok se akademski dio provodi na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Početkom šestog semestra kadeti se upućuju na daljnje školovanje u Središte za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem, gdje nastavljaju sa svojim akademskim obavezama i počinju s letačkom obukom.

Nakon završetka prijediplomskog studija Aeronautika-vojni pilot kadeti upisuju diplomski studij Aeronautika-vojni pilot čiji se akademski i vojni dio u potpunosti provodi u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem.

Uvjeti upisa za kadete-vojne pilote

Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Aktualni natječaj objavljen je na poveznici.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:

  • državljanstvo Republike Hrvatske,
  • rođen/a 2002. godine ili kasnije,
  • završena četverogodišnja srednja škola
  • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti,
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( “Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19 i 158/23) ,
  • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija u rujnu 2024.,
  • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (“Narodne novine”, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij i
  • uspješan završetak selekcijskog letenja.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2024. godine.

U odabirnom postupku kandidati/kinje trebaju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od pet do šest tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2024.

Selekcijsko letenje predstavlja procjenu sposobnosti kandidata za školovanje za zvanje vojnog pilota. Provodi se u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem na avionima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ZLIN Z 242L. Smještaj za kadete osiguran je u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem. Kandidatima koji završe Program selekcijskog letenja, Ministarstvo obrane isplatit će novčanu naknadu u neto iznosu od 150,00 eura.

Selekcijsko letenje traje pet do šest tjedana (ovisno o meteorološkim uvjetima i broju kadidata), a pristupaju mu kandidati koji su prethodno u odabirnom postupku zadovoljili zdravstvene, psihičke i tjelesne kriterije.

Program selekcijskog letenja obuhvaća program tehničke učionice, program primijenjene teorije i vježbe letenja s nastavnikom letenja i ispitivačem.
Kroz program tehničke učionice izučavaju se specifikacije/obilježja aviona kroz pojedine sklopove, njegova uporaba i mjere sigurnosti te se na kraju polaže pismeni ispit.

Program primijenjene teorije obuhvaća sadržaje o eksploataciji aviona, izvođenju pojedinih manevara na zemlji i u zraku (voženje, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije) i mjere sigurnosti s postupcima u izvanrednim okolnostima.

Vježbe letenja sadrže temeljne manevre avionom na zemlji i u zraku koje prvo pokazuje nastavnik letenja, potom ih kandidat uvježbava, a na kraju se provodi ispit s ispitivačem koji procjenjuje stupanj usvojenosti pojedinih elemenata leta od strane kandidata i donosi ocjenu sposobnosti za školovanje za vojnog pilota.

Kandidati/kinje koji su kao učenici trećeg razreda srednje škole zadovoljili kriterije odabirnog postupka uključivši kriterije selekcijskog letenja tijekom 2023. godine, u odabirnom postupku 2024. godine upućuju se na ponovnu provjeru samo zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih kriterija za kadete vojne pilote.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika -vojni pilot.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage RH iz članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Kriteriji za bodovanje

Vrednovanje uspjeha na državnoj maturi

1. Prosjek svih ocjena – 40% (ulazi u ukupan uspjeh s 40%)
2. Obvezni dio državne mature:

• Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 0 % (obavezno položiti, ali ne ulazi u ukupan uspjeh)
• Matematika (A – viša razina) – 30% (ulazi u ukupan uspjeh s 30%)
• Engleski jezik (B – osnovna razina) – 20% (ulazi u ukupan uspjeh s 20%)

3. Izborni dio državne mature:

• Fizika 10 % (nije obavezna, ali ako je položena, ulazi u ukupan uspjeh)

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni prijediplomski studij, bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2024.

Letak

Internetska stranica Vojni pilot