Aeronautika – vojni pilot

Kadet – vojni pilot je stipendist OS RH, koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s MORH-om o školovanju odnosno stipendiranju na preddiplomskom i diplimskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, sukladno oglasu koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.

Školovanje kadeta na fakultetima odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OS RH.

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

 1.  Prijava na natječaj – Kandidat za kadeta – vojnog pilota mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima na tri načina:
  • online popunjavajući web prijavu klikom na PRIHVATI IZAZOV na www.vojnipilot.hr
  • poštom, slanjem potrebne dokumentacije na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10000 Zagreb
  • osobno, sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10000 Zagreb
 2. Psihologijsko testiranje– Kandidat za kadeta – vojnog pilota se poziva na psihologijsko testiranje.
 3. Provjera tjelesne spremnosti – kandidati moraju zadovoljiti zahtijevane norme tjelesne sposobnosti.
 4. Specijalistički liječnički pregled – Kandidati za kadete – vojne pilote koji zadovolje na psihologijskom testiranju, pozivaju se na specijalistički liječnički preglede koji se provodi u Zavodu zrakoplovne medicine, KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb.
 5. Selekcijsko letenje – Kandidati za kadete – vojne pilote, koji su prošli sve prethodne korake pristupaju selekcijskom letenju na zrakoplovu tipa ZLIN-242L koji se provodi u Zemuniku Donjem pokraj Zadra.
 6. Pripremni kamp – Kandidati za kadeta – vojnog pilota prolaze pripremni kamp na kojem se susreću s vojnim pozivom i Kadetskom službom gdje počinju stjecati temeljna vojna znanja i vještine.
 7. Upisi na fakultet – Kandidat za kadeta – vojnog pilota nakon što uspješno završe pripremni kamp, ako su zadovoljili i sve akademske uvjete za upis, tijekom rujna i listopada se upisuju na izabrani Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vukeličeva 4, 10000 Zagreb.

MORH ne upisuje i ne posreduje pri upisu kandidata za kadete na fakultete!

Koje uvjete treba ispunjavati kandidat?

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta-pilota temeljem psihologijskog ispitivanja, tjelesne spremnosti i liječničkih pregleda,
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija,
 • za 3. razrede: najmanje navršenih 16 godina u kalendarskoj godini u kojoj se primaju za stipendiranje,
 • za 4. razrede: najviše navršenih 22 godine u kalendarskoj godini u kojoj se prima u kadetsku službu
 • za 4. razrede: u procesu prijave za polaganje ispita državne mature, na stranici www.postani-student.hr na listu prioriteta potrebno je odabrati Fakultet prometnih znanosti (FPZ), smjer Aeronautika, modul- vojni pilot i prijaviti tražene predmete po kojima se formira rang – lista: matematika A razina, a hrvatski i engleski jezik B razina na državnoj maturi

Što mora sadržavati prijava?

Prijava mora sadržavati:

 • popunjeni obrazac prijave,
 • presliku osobne iskaznice i rodnog lista,
 • potvrda o pohađanju trećeg ili četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o završetku srednje četverogodišnje škole,
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci.

 

Plakat

Letak

Internetska stranica Vojni pilot