Sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje

Studij VviU primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u OSRH. Nastavu izvode eminentni profesori zagrebačkog sveučilišta, zajedno s iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima HVU i OSRH u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje traje osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova. Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštva

Nakon završetka studija, prvostupnici se zapošljavaju u postrojbama OSRH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Sveučilište u Zagrebu

Struktura preddiplomskog studijskog programa vojnog vođenja i upravljanja:

Sadržaji predmeta iz znanstvenih su područja društvenih znanosti, sigurnosno obrambenog polja, ekonomije, menadžmenta i upravljanja. Završetkom studijskog programa polaznici stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja.

  • Upisna kvota za državljane RH: 40 kadeta

Preduvjet za upis:

  • Zdravstveni, psihofizički i sigurnosni kriteriji nužni za časničko zvanje
  • Prijava na Natječaj MORH-a za prijem u kadetsku službu

Ocjene iz srednje škole

  • Prosjek svih ocjena 30,00%

Obavezni dio državne mature

  • hrvatski jezik 25 % (razina A)
  • matematika 20 % (razina B)
  • engleski jezik 25 % (razina A)

Izborni dio državne mature

  • nije zahtjev studija

Mogućnosti razvoja karijere:

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštva.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost

U tijeku su aktivnosti vezane za pokretanje diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje (deveti  i deseti semestar).

Letak Sveučilišni studijski programi – Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo

Vodič kroz studijeke programe Vojno vođenje i vojno upravljanje i Vojno inženjerstvo