Vojno vođenje i upravljanje

Sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje

Studijski program Vojno vođenje i upravljanje je sveučilišni prijediplomski studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH, a razvijen je u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu te u dijelu Pristožernih postrojbi i postrojbi Hrvatske kopnene vojske.

Studij Vojno vođenje i upravljanje primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama.

Studij traje četiri godine (osam semestara), a vrednuje se sa 240 ECTS bodova. Po završetku studija stječe se akademski naziv – prvostupnik (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja i prvi čin – poručnik roda pješaštvo, vojna policija ili vojno-obavještajni

Za vrijeme studija kadet je u obvezi izvršavati akademske i vojne obveze, a nakon završetka studija, prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama Oružanih snaga RH na mjestima prvih časničkih dužnosti. Ugovorna obveza rada u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga nakon završetka studija je u dvostrukom trajanju od vremena studiranja.

Uvjeti upisa

Od kandidata koji se žele prijaviti očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi. Rang lista za upis na prijediplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja sastavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje:

  • Prosjek ocjena svih predmeta u srednjoj školi – 30%
  • Hrvatski jezik (A – viša razina) – 25%
  • Matematika (B – osnovna razina) – 20%
  • Engleski jezik (A – viša razina) – 25%

Da bi pristupnik bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti pripremni vojni kamp.

Sveučilišni diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje

Nakon završenog prijediplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje, u skladu s ostvarenim rezultatima na prijediplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje.
Studij traje godinu dana (dva semestra) a vrednuje se sa 60 ECTS bodova. Po završetku studija stječe se akademski naziv – magistar inženjer vojnog vođenja i upravljanja.

Uvjeti za upis diplomskog studija su:

  • završen sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje
  • prosjek ocjena na prijediplomskom studiju najmanje 3,00
  • ocjena provjere tjelesne spremnosti najmanje “Dobar” i ne starija od godinu dana

Pristupnici za upis na prvu godinu diplomskog studija se razvrstavaju (rangiraju) na listi za upis na temelju bodova akademskih postignuća i uspjeha u vojnoj obuci. Kod kriterija vrednovanja akademskih postignuća boduje se opći uspjeh na studiju, prosječni uspjeh na svim ispitima predmeta Engleskog jezika i uspjeh na ispitu predmeta Vojno-stručna praksa. Kod kriterija vrednovanja specifičnih vojnih postignuća boduje se opći uspjeh na vojnoj obuci i ocjena na provjeri motoričkih sposobnosti u četvrtoj godini prijediplomskog studija.