Postani kadet Oružanih snaga

Kadeti Oružanih snaga RH su studenti vojnih studijskih programa odnosno posebnih studijskih programa ustrojenih za potrebe Oružanih snaga RH u koje je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike.

Nakon upisa na studij kadeti potpisuju ugovor o kadetskoj službi s Ministarstvom obrane, a nakon završetka studija osiguran im je posao u postrojbama Oružanih snaga RH na mjestima prvih časničkih dužnosti i dodjeljuje im se prvi časnički čin – poručnik.

Uvjeti upisa:

Uvjeti koje trebaju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane RH u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati propisani su u aktualnom natječaju.

Postupak prijave

Zainteresirani kandidati se u propisanom roku prijavljuju elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student i pismeno na adresu Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osoblje, Ilica 256b, Zagreb.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela, presliku osobne iskaznice i rodnog lista te uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom roku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati trebaju zadovoljiti zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije.

Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata za odabrani studijski program na portalu Postani student. Rang lista za pojedine studijske programe sastavlja se na temelju bodova ostvarenim na ispitima državne mature i postignutog uspjeha u srednjoj školi.

Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti pripremni vojni kamp.

Ministarstvo obrane se obvezuje tijekom studija kadetu osigurati:

 • mjesečnu stipendiju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
 • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 • smještaj u vojnim lokacijama
 • prehranu u vojnim lokacijama prema posebnim propisima kojima je uređeno područje prehrane u Oružanim snagama
 • vojnu odoru prema posebnim propisima kojima je uređeno nošenje vojnih odora u Oružanim snagama-mjesni prijevoz u mjestu školovanja
 • refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte
 • troškove izdavanja studentske iskaznice (X-ice)
 • obvezne udžbenike i pisaći pribor
 • odjeću, obuću i drugu opremu za tjelovježbu
 • korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama
 • troškove izrade i obrane završnog rada
 • iznos upisnine
 • iznos participacije u troškovima studija pri redovnom upisu akademske godine
 • osposobljavanje za vozača vozila B kategorije za one kadete koji je ne posjeduju.

Smještaj na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“:

Studenti vojnih studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje smješteni su u kampusu Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (HVU), koji se nalazi u zapadnom dijelu grada Zagreba u blizini ZET okretišta na Črnomercu (Ilica 256b).

Studenti vojnog studijskog programa Vojno pomorstvo smješteni su u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u vojarni “Admiral flote Sveto Letica Barba” u Splitu koja se nalazi na prostoru Lore u blizini Arene Split (Zrinsko Frankopanska 207a).

Navedeni prostori svojim kvalitetnim apartmanskim smještajem, učionicama, amfiteatrima, kabinetima, sportsko-rekreacijskim, kulturnim, ugostiteljskim i drugim sadržajima osiguravaju izvrsne uvjete za cjelodnevni boravak i školovanje studenata.

Sve učionice i amfiteatri opremljeni su adekvatnom edukacijskom tehničkom opremom (računala, projektori, pametne ploče i sl.), dok su specijalizirani kabineti opremljeni za namjensko izvođenje nastave u potpori stjecanja vojno stručne specijalnosti (oklopništvo, topništvo, inženjerija, pješaštvo, protuzračna obrana, veza, informatika, vojno-obavještajni, geoinformacijski sustavi, nuklearno-biološko-kemijska obrana (NBKO), 3D modeliranje i virtualna stvarnost, strojarstvo, raketna tehnologija, mine, protupodmornički sustavi, radarski sustavi).