RH u Mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu (rescEU)

Hrvatska vojska sa zračnim protupožarnim snagama od 15. lipnja do 31. listopada 2020. sudjeluje u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite (RescEU). Ovo je drugu godinu zaredom kako zračne protupožarne snage s avionima Canadair CL-415 iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku stavljaju svoje resurse u zajednički europski Mehanizam zaštite od požara.

Ovim projektom Europska unija (EU) uspostavlja dodatne kapacitete u cilju jačanja postojećih snaga za odgovor na nesreće i katastrofe, a koji bi se koristili nakon što se iskoriste svi nacionalni kapaciteti države koja traži pomoć.

Modeli angažiranja hrvatskih protupožarnih snaga u prijelaznom rescEU Mehanizmu:

  1. Brza intervencijaU ovom modelu određeno je sudjelovanje dva Canadaira CL-415 s polijetanjem iz hrvatskih zračnih luka na požarišta unutar kruga od 150 nautičkih milja (270 km) s povratkom snaga u matičnu bazu istoga dana.
  2. IntervencijaDrugi model podrazumijeva višednevni angažman Canadaira u udaljenije zemlje gdje protupožarni avioni ostaju nekoliko dana na zadaći.
  3. PrepozicioniranjeRazrađen je i treći model u kojem se zračne snage upućuju u neku od zemalja gdje se procijeni visoki stupanj mogućnosti izbijanja požara pri čemu se snage nalaze u dežurstvu za moguća djelovanja.