Protupožarna sezona 2020.

Temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. i odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, 15. lipnja 2020. godine označen je početak ovogodišnje Protupožarne sezone.

Zbog klimatoloških značajki i vremenskih uvjeta u priobalju te male opasnosti za izbijanje požara početak PP sezone i puni angažman svih sastavnica domovinske sigurnosti pomaknut je s 1. na 15. lipnja.

S prvim danom ovogodišnje Protupožarne sezone aktivirano je i Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH (OVZ) u Situacijskom operativnom središtu u Divuljama. Za vrijeme trajanja glavnog napora PP sezone 2020. (od 15. lipnja do 30. rujna) Hrvatska vojska angažira se temeljem zahtjeva zapovjednika OVZ-a. Za vrijeme pomoćnog napora požarne sezone (od 1. siječnja do 14. lipnja i od 1. listopada do 31. prosinca) zračne snage djeluju temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Hrvatske vatrogasne zajednice, a ostale snage temeljem zahtjeva glavnog vatrogasnog zapovjednika RH. Hrvatska vojska u spremnosti je tijekom cijele godine.

Zadaća Hrvatske vojske kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.