Zračne PP snage u gašenju požara u 2020.

Od početka godine, pripadnici zračnih protupožarnih snaga su zaključno s 16. Srpnjem 2020. godine, sudjelovali u gašenju 70 požara (23 u Šibensko-kninskoj, 25 u Splitsko-dalmatinskoj, 17 u Zadarskoj, četiri u Dubrovačko-neretvanskoj i jednog u Primorsko-goranskoj županiji).

U ovogodišnjim akcijama gašenja požara sveukupno su zračne protupožarne snage ostvarile više od 279 sati naleta, pri čemu je izbačeno oko 10.900 tona vode.

Od početka II. faze protupožarne sezone 15. lipnja do zaključno sa 16. srpnja 2020., zračne snage PP NOS-a OS RH su sudjelovale su u gašenju osam požara i to dva u Šibensko-kninskoj županiji, pet u Splitsko-dalmatinskoj županiji i jedan u Dubrovačko- neretvanskoj županiji.
Na navedenim zadaćama u izvršeno je 405 letova, ostvareno 67 sati naleta, a izbačeno je ukupno oko 2.100 tona vode.

Tim bezposadnih zrakoplovnih sustava angažiran je pet puta i ostvario pet letova sa BZS “ORBITER 3” u trajanju od oko pet sati u cilju provedbe protupožarnih izviđanja izviđanja opožarenih površina.

Požarišta na kojima je zabilježen najveći angažman zračnih snaga u 2020.

  • Milna na otoku Braču (30. svibnja i 1.-3. lipnja 2020.), Splitsko-dalmatinska županija, gdje je izbačeno više od 1800 tona vode te je ostvareno oko 30 sati naleta na požarištu.
  • Smokvica na otoku Korčuli (5.–6. travnja 2020.), Dubrovačko-neretvanska županija gdje je izbačeno oko 1100 tona vode, pri čemu je ostvareno oko 20 sati naleta na požarištu.
  • Ježević-Crvene grede-Dinara (11. i 13. travnja 2020.), Splitsko-dalmatinska županija gdje je izbačeno oko 330 tona vode, pri čemu je ostvareno oko 14 sati naleta na požarištu.
  • Bol-Murvice na otoku Braču (15. ožujka 2020.), Splitsko-dalmatinska županija gdje je izbačeno oko 580 tona vode, pri čemu je ostvareno oko 9 sati naleta na požarištu.