10. godina članstva RH u NATO savezu

Republika Hrvatska 1. travnja 2019. godine obilježava 10 godina od ulaska u NATO savez. Članstvom u Sjevernoatlanskom savezu Hrvatska je pokazala kako je vjerodostajan i pouzdan saveznik, a više od 6700 pripadnika Hrvatske vojske sudjelovalo je u NATO vođenim misijama, operacijama i aktivnostima.

NATO danas predstavlja savez 29 država (uskoro 30 –Sjeverna Makedonija) iz Sjeverne Amerike i Europe koje su se obvezale da će ispunjavati odrednice Sjevernoatlantskog sporazuma potpisanog u Washingtonu 4. travnja 1949. godine. Temeljna svrha NATO saveza je da jamči slobodu i sigurnost članica Saveza političkim i vojnim sredstvima.

U skladu sa Sporazumom, osnovna uloga NATO saveza jest očuvati mir i sigurnost političkim i vojnim sredstvima u zemljama članicama. Transatlantski odnosi sjevernoameričkih i europskih članica Saveza su temelj NATO-a. Članice Saveza dijele iste osnovne vrijednosti i interese te su predane očuvanju demokratskih načela, čineći sigurnost Europe i Sjeverne Amerike nedjeljivom. Savez se obvezao na obranu zemalja članica u slučaju agresije ili opasnosti od agresije, vodeći se načelom da napad na jednu ili više članica znači napad na sve, temeljem članka 5. Washingtonskog sporazuma.

Sve odluke NATO saveza donose se zajednički, konsenzusom. Najvažnije tijelo za donošenje odluka NATO-a jest Sjevernoatlantsko vijeće, u kojem su zastupljeni predstavnici svih članica Saveza na razini veleposlanika, ministara, te šefova država i/ili vlada. Svaka zemlja članica sudjeluje ravnopravno u procesu odlučivanja bez obzira na veličinu, politički, vojni ili ekonomski značaj. Saveznici stoga zadržavaju pravo na prostor za samostalno djelovanje, uz poštivanje zajedničkih odluka i akcija. Međutim, jednom usvojene savezničke odluke omogućavaju zajedničku i usklađenu akciju ojačanu političkom solidarnošću. Strateški koncept NATO-a iz 2010. godine kao temeljne zadaće Saveza navodi kolektivnu obranu, upravljanje krizama i kooperativnu sigurnost.

Republika Hrvatska se od svog ulaska u punopravno članstvo NATO saveza 2009. godine, kontinuirano potvrđuje kao predana i pouzdana članica Saveza.

Aktivno sudjelujući u raspravama  među saveznicima u Sjedištu NATO-a u Bruxellesu, kao i u svim odlukama koje države članice ondje donose konsenzusom, Hrvatska daje i vlastiti izravan doprinos provođenju aktivnosti koje provodi NATO, a time i ostvarenju zajedničkih zadaća i ciljeva koje stoje pred Savezom.

Od trenutka pristupanja Savezu, Hrvatska sudjeluje u svim najvažnijim aktivnostima NATO saveza. Prije svega, potrebno je istaknuti savezničke operacije i misije u Afganistanu, na Kosovu, u Iraku, na Mediteranu i u Libiji. Dajući svoj doprinos operacijama i misijama Saveza, Hrvatska ispunjava svoje međunarodne obveze u stabilizaciji kriznih žarišta, razvija sposobnost vlastitih Oružanih snaga te prenosi prethodno stečena znanja.

Hrvatska je 2010. godine sudjelovala u izradi novoga Strateškoga koncepta Saveza, kao ključnoga dokumenta koji zacrtava glavne zadaće NATO-a tijekom ovoga desetljeća.

Nadalje, Hrvatska je bila, i danas je aktivan sudionik višegodišnjeg procesa promišljanja transformacije NATO saveza, procesa koji ima za cilj dodatno konsolidirati NATO politiku, resurse i financije, a kako bi se Savez mogao na odgovarajući način nositi s izazovima i u budućnosti.

Dodatno, svjesna kako je njezina odgovornost za vlastito susjedstvo ulaskom u NATO savez još dodatno porasla, Hrvatska se u okviru NATO-a afirmirala kao jedan od najsnažnijih zagovaratelja daljnjeg proširenja Saveza na prostor Jugoistoka Europe.

Poseban naglasak stavljen je i na tematiku žena, mira i sigurnosti u kontekstu provedbe rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na razini Saveza.

Imajući u vidu sve složenije sigurnosno okružje u Europi posljednjih nekoliko godina, Hrvatska dodatno nastavlja potvrđivati svoju vjerodostojnost kao članica Saveza.

U tome smislu, a nastavno na odluke sastanaka na vrhu NATO-a u Walesu 2014. odnosno Varšavi 2016. godine, u donošenju kojih je i sama sudjelovala, Hrvatska i tijekom 2019. povećava izdvajanja za obranu. Također, od kraja 2017. Hrvatska sudjeluje u NATO aktivnostima Ojačane prednje prisutnosti u Litvi i Poljskoj. 

Članstvo Republike Hrvatske u NATO savezu može se ocijeniti s dvije osnovne strane. Ponajprije nam je omogućeno da zajedno s ostalim saveznicama oblikujemo politiku Saveza, te aktivno doprinosimo procesima izgradnje svjetske i europske sigurnosti, dok nam je s druge strane članstvo u Savezu dalo dodatni poticaj u razvoju niza sposobnosti od koristi za našu nacionalnu sigurnost, a kojima ujedno doprinosimo ukupnim NATO sposobnostima.