NATO misija Irak (NMI)

Na NATO Summitu u Bruxellesu 2018. godine, na zahtjev iračke vlade i u suradnji s Globalnom koalicijom za borbu protiv ISIS-a, vođe zemalja članica Saveza uspostavili su novu neborbenu, obučnu misiju u Iraku, nazvanu NATO misija Irak (NMI).

Ova nova misija angažira nekoliko stotina NATO instruktora i nadograđuje obuku i napore izgradnje sposobnosti koje su dostignute u Iraku kroz NATO inicijativu obuke i izgradnje kapaciteta za Irak od 2017. (NATO Training and Capacity Building Iraq NTCB-I).

Odlukom Hrvatskog sabora od 31. listopada 2018. godine 1. hrvatski kontingent sastavljen od sedam pripadnika Oružanih snaga RH, četiri časnika i tri dočasnika, upućen je u prosincu 2018. u NATO misiju u Iraku. Šest pripadnika OS RH upućeno je na rok od sedam mjeseci a jedan pripadnik na rok od 13 mjeseci.

U sastavu kontingenta je i jedna žena (dočasnica). Hrvatski časnici i dočasnici u NATO-ovoj misiji u Iraku obnašaju dužnosti savjetnika, obučavatelja i mentora, te potporne dužnosti.