NATO operacija na Kosovu (KFOR)

KFOR je operacija pod mandatom Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UNSCR) 1244 od 10. lipnja 1999. i Vojno-tehničkog sporazuma (MTA) između NATO-a i Srbije. Provodi se u sklopu Poglavlja VII Povelje UN-a koja dopušta uporabu sile kako bi se održalo mirno i sigurno okružje, sloboda kretanja i integracija Zapadnog Balkana u Euro-atlantske integracije.

 

Odlukom Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2008. prvi hrvatski kontingent upućen je 1. srpnja 2009. u NATO operaciju na Kosovu, sastavljen od 20 pripadnika Oružanih snaga RH i dva transportna helikoptera Mi-17 Sh. 

U području operacije KFOR trenutno je raspoređen 30. hrvatski kontingent koji broji 33 pripadnika OSRH. Hrvatski kontingent je fokusiran na izvršavanje zadaća zračnog transporta, rad stožernog osoblja u stožeru operacije KFOR (HQ KFOR), rad u savjetničkom timu na razini ministarstva i Kosovskih snaga sigurnosti te zadaćama u kontekstu sustava ranog upozorenja KFOR-a na Kosovu.