Usvojen Zakon o osnivanju Zaklade vojne solidarnosti

Hrvatski sabor je na sjednici u petak, 13. srpnja 2018. godine jednoglasno usvojio Zakon o osnivanju Zaklade vojne solidarnosti.

Hrvatski sabor je na sjednici u petak, 13. srpnja 2018. godine jednoglasno usvojio Zakon o osnivanju Zaklade vojne solidarnosti.

Zaklada kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Ministarstvo obrane, osniva se sa svrhom promicanja humanitarnog djelovanja i potpore djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihova socijalnog statusa, pružanja financijske i/ili materijalne pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih zaposlenika, pružanja financijske pomoći za liječenje stradalih i teško oboljelih zaposlenika i članova njihove uže obitelji.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od sto tisuća kuna koji će na račun Zaklade uplatiti Ministarstvo obrane na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, razdjela Ministarstva.

Zaklada će se financirati iz prihoda od imovine, darovnica te može ostvariti prihode i iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. Također, sukladno zakonu o Zakladi vojne solidarnosti, prihodi Zaklade ostvarivat će se i temeljem dragovoljnih novčanih priloga zaposlenika u obrambenom resoru te prihoda stečenih putem donacija i organiziranih dobrotvornih aktivnosti.

Djelatne vojne osobe, u svakodnevnom obavljanju svojih zadaća, izložene su opasnosti i mogućnosti stradavanja, što ostavlja posljedice za obitelj i zajednicu te nameće potrebu pružanja potpore u rješavanju nastalih problema.

Ovim Zakonom i osnivanjem Zaklade vojne solidarnosti omogućuje se pružanje dodatne potpore zaposlenicima obrambenog resora kod svih oblika stradavanja i ugrožavanja njihovog socijalnog statusa, ali i pružanje financijske pomoći članovima njihovih obitelji. Zakonom se uređuje svrha i tijela zaklade, utvrđivanje imovine, način i izvori financiranja, odgovornost zaklade te statut i opći akti zaklade.