Zakladna tijela

Zakladna tijela Zaklade vojne solidarnosti čine Upravitelj Zaklade i Upravni odbor Zaklade.

Upravitelj Zaklade: Darja Pavličić

Zamjenica: Branka Vranjić

Upravni odbor Zaklade

Predsjednik: brigadir Ilija Pašalić

Zamjenici: Ivana Božić, brigadir Domagoj Adanić

Članovi: brigadir Veljko Vukić, Iva Varga

Povjerenstvo Zaklade

Povjerenstvo Zaklade vojne solidarnosti sastavljeno je od devet članova; predstavnika Ministarstva obrane, Glavnog stožera, pristožernih postrojbi i svih grana Hrvatske vojske.

Predsjednik: bojnik Davor Stanković

Zamjenice: brigadirka Suzana Filjak, natporučnica Tomislava Papić

Članovi: satnica Željka Jeličić, pukovnica Jagoda Radić, brigadir Dalibor Benko, pukovnik Domagoj Franić, brigadir Zoran Lipošćak, Martina Golem

Upravni odbor može osnovati stalna i povremena povjerenstva radi analize i obrade zahtjeva, ocjene potreba članova uže obitelji poginulih ili umrlih zaposlenika, teško oboljelih i socijalno ugroženih zaposlenika ili članova njihove uže obitelji i izrade prijedloga Upravnom odboru te za obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga.