Zaklada vojne solidarnosti

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Ministarstvo obrane.

Zakonom o Zakladi vojne solidarnosti (NN br. 68/18) od 13. srpnja 2018. godine osnovana je Zaklada vojne solidarnosti.

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Ministarstvo obrane.

Svrha Zaklade vojne solidarnosti je promicanje humanitarnog djelovanja i potpore djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Hrvatske vojske pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovog socijalnog statusa, a osnovana je s ciljem:

  • pružanja financijske pomoći za liječenje stradalih i teško oboljelih zaposlenika i članova njihove uže obitelji
  • pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih zaposlenika
  • pružanja materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima, ako je o njima poginuli ili umrli zaposlenik skrbio

Zakladna tijela Zaklade vojne solidarnosti čine upravitelj Zaklade i Upravni odbor imenovani od ministra obrane. Peteročlani Upravni odbor Zaklade donosi odluke o dodjeli sredstava na temelju mišljenja Povjerenstva Zaklade, a prema redoslijedu podnošenja zahtjeva, odnosno žurnosti i sukladno trenutnim financijskim mogućnostima Zaklade. Povjerenstvo Zaklade je sastavljeno od devet članova – predstavnika Ministarstva obrane, Glavnog stožera, pristožernih postrojbi i svih grana Oružanih snaga.

Zaklada se financira dragovoljnim mjesečnim novčanim prilozima zaposlenika, darovnicama, donacijama, prihodima od organiziranja dobrotvornih koncerata, izrade i prodaje tiskovina i dr.

Izjavu o mjesečnom doprinosu Zakladi vojne solidarnosti zaposlenici MORH-a i Hrvatske vojske mogu pronaći na poveznici, a ispisanu popunjenu izjavu dostaviti djelatniku zaduženom za financijske poslove svoje ustrojstvene cjeline, koji će istu proslijediti nadležnom operativnom odjelu za financije.

Zaklada vojne solidarnosti djeluje na adresi:

Trg kralja Petra Krešimira IV/ 1

10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 4567 562

E-pošta: zvs.info@morh.hrzvs.zahtjev@morh.hr


Članovi Upravnog odbora Zaklade vojne solidarnosti: brigadir Ilija Pašalić (predsjednik Upravnog odbora), Ivana Božić (zamjenica), brigadir Domagoj Adanić (zamjenik), brigadir Veljko Vukić i Iva Varga.