Analiza po spolu

Kategorija

Muškarci

Žene

Državni dužnosnici
100,00 %
0,00 %
Djelatne vojne osobe
87,39 %
12,61 %
Državni službenici
30,77 %
69,23 %
Državni namještenici
74,15 %
25,85 %