Analiza po spolu

Kategorija

Muškarci

Žene

Državni dužnosnici
100,00 %
0,00 %
Djelatne vojne osobe
86,92 %
10,13 %
Državni službenici
29,88 %
70,12 %
Državni namještenici
72,28 %
27,72 %