Analiza po spolu

Kategorija

Muškarci

Žene

Državni dužnosnici
100,00 %
0,00 %
Djelatne vojne osobe
85 %
14 %
Državni službenici
29,41 %
70,44 %
Državni namještenici
71,78 %
28,22 %