Analiza po spolu

Kategorija

Muškarci

Žene

Državni dužnosnici
100,00 %
0,00 %
Djelatne vojne osobe
87,21 %
12,79 %
Državni službenici
30,61 %
69,39 %
Državni namještenici
72,97 %
27,03 %