Analiza po spolu

Kategorija

Muškarci

Žene

Državni dužnosnici
100 %
0 %
Djelatne vojne osobe
85,50 %
14,50%
Državni službenici
29,11 %
70,89 %
Državni namještenici
72,02 %
27,98 %