Koordinatorica za ravnopravnost spolova

Sukladno čl. 27. Zakona o ravnopravnosti spolova, u Ministarstvu obrane imenovana je koordinatorica za ravnopravnost spolova. Temeljna zadaća koordinatorice je koordiniranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova kao i suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno čl. 27. Zakona o ravnopravnosti spolova, u Ministarstvu obrane imenovana je koordinatorica za ravnopravnost spolova. Temeljna zadaća koordinatorice je koordiniranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova kao i suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu obrane i OSRH:

Vesna Kakarigi
Telefon: 01/45 67 641
Fax: 01/45 67 081
e-mail: vesna.kakarigi@morh.hr