Odbor za zaštitu dostojanstva vojne osobe

Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13), članak 12. stavak 4., propisano je kako se vojna osoba kojoj je povrijeđeno dostojanstvo, a osobito ukoliko je seksualno uznemiravana ili zlostavljana, ima pravo obratiti Odboru za ravnopravnost spolova ili Odboru za zaštitu dostojanstva vojne osobe. 

Odlukom ministra obrane od 21. listopada 2014. godine propisan je sastav, nadležnost i način postupanja Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za zaštitu dostojanstva vojne osobe.

Odbor za zaštitu dostojanstva vojne osobe sastavljen je od predstavnika ustrojstvenih jedinica Glavnog stožera OS RH i Ministarstva obrane i broji ukupno 7 članova.

Zadaće Odbora za zaštitu dostojanstva vojne osobe su:

  • razmatranje prijavljenih povreda dostojanstva, ugleda i časti vojnih osoba
  • provođenje postupka utvrđivanja činjeničnog stanja te predlaganje mjera za uklanjanje uočenih nepravilnosti
  • praćenje omogućavanja jednakih uvjeta za napredovanje, profesionalni razvoj, nagrađivanje i pravnu zaštitu vojnih osoba
  • poticanje jednakosti bez obzira na rasnu pripadnost, političko uvjerenje, spol, bračni ili obiteljski status, spolnu orijentaciju, dob ili etničko podrijetlo i sl.
Vojne osobe mogu se obratiti Odboru za zaštitu dostojanstva vojne osobe
Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske
Odbor za zaštitu dostojanstva vojne osobe
Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1
10 000 Zagreb