Odbor za ravnopravnost spolova

Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13), članak 12. stavak 4., propisano je kako se vojna osoba kojoj je povrijeđeno dostojanstvo, a osobito ukoliko je seksualno uznemiravana ili zlostavljana, ima pravo obratiti Odboru za ravnopravnost spolova ili Odboru za zaštitu dostojanstva vojne osobe.  

Odlukom ministra obrane od 21. listopada 2014. godine propisan je sastav, nadležnost i način postupanja Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za zaštitu dostojanstva vojne osobe.

Odbor za ravnopravnost spolova sastavljen je od predstavnika ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Glavnog stožera OS RH i broji ukupno 7 članova.

Zadaće Odbora za ravnopravnost spolova su:

  • predlaganje mjera za poboljšanje rodne ravnopravnosti
  • poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova
  • praćenje participacije žena u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i OS RH
  • praćenje ostvarivanja jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja oba spola
  • u slučajevima pojave spolnog uznemiravanja i spolne diskriminacije, provođenje postupka utvrđivanja činjeničnog stanja i predlaganje mjera za uklanjanje uočenih nepravilnosti

Vojne osobe mogu se obratiti Odboru za ravnopravnost spolova:

  • putem e-maila na adresu: ors@morh.hr
  • pisanim putem na adresu:

Ministarstvo obrane
Uprava za ljudske resurse
Odbor za ravnopravnost spolova
Stančićeva 6
10000 Zagreb