Ravnopravnost spolova u MORH-u i OSRH

Ravnopravnost spolova definirana je kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, čija je provedba i zaštita operacionalizirana odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima. Vlada Republike Hrvatske donijela je više dokumenata ključnih za promicanje rodne ravnopravnosti, odnosno daljnje integracije žena u sve segmente funkcioniranja društva.

Ministarstvo obrane svojim zakonskim i podzakonskim propisima redovito slijedi odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br.82/08) i provodi mjere iz Nacionalne politike za ravnopravnosti spolova koja se donosi kontinuirano, s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova.
Ministarstvo obrane nositelj je i čitavog niza provedbenih mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti i srodnih rezolucija.

Sukladno zakonskoj obvezi koja proizlazi iz gore navedenih dokumenata, namjera nam je i putem ove web stranice podizati svijest naših djelatnica i djelatnika o značaju rodno osviještene politike i ravnopravnosti žena i muškaraca u obrambenom sustavu.

Također, uvažavajući odredbe Zakona o tajnosti podataka (NN, br. 79/07 i  br. 86/12), Pravilnika o tajnosti podataka obrane (NN, br. 39/08 i 67/2018) i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tajnosti podataka obrane (NN, br. 20/2020)  te specifičnosti obrambenog sektora, na ovaj način omogućit ćemo i javnosti uvid u statističke pokazatelje vezane uz analizu položaja žena i muškaraca u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH.