Etički kodeks državnih službenika

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje službenika.

Primjenu Etičkog kodeksa prate povjerenici za etiku.

Povjerenik za etiku zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika te promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika i odnosima službenika prema građanima.

Povjerenica za etiku u Ministarstvu obrane i OSRH:

Katarina Adžić
Telefon: 01/45 67 640
Fax: 01/45 67 081
e-mail: katarina.martinovic@morh.hr