Povjerenik za etiku u MORH-u i OSRH

Hrvoje Bičvić
Telefon: 01/ 45 67 641
Fax: 01/ 45 67 081
e-mail: hrvoje.bicvic@morh.hr