Povjerenica za etiku u MORH-u i OSRH

Katarina Adžić
Telefon: 01 45 67 640

Fax: 01 45 67 081
e-mail: katarina.martinovic@morh.hr