Aktivnosti HV

Pripadnici Hrvatske vojske angažiraju se temeljem zahtjeva i u skladu s procjenama nadležnog Stožera civilne zaštite.

Namjenski organizirane snage Oružanih snaga RH u Petrinji, Glini, Sisku, općini Lekenik te okolnim selima, od 29. prosinca 2020. provode sljedeće aktivnosti:

 • odvoz urušenih dijelova građevina, snimanje kritične infrastrukture dronovima i besposadnim letjelicama u cilju detekcije osoba ispod ruševinate izrade preliminarne procjene nastale štete,
 • sanacija prometnica i klizišta – Glina, Petrinja, Sibić,
 • uklanjanje građevinskog materijala nakon sanacije tornja crkve – Žažina,
 • uređenje platoa kod veterinarske stanice i parkirališta ispred Doma zdravlja u Glini,
 • uređenje platoa za kontejnerska naselja u Petrinji i Glini,
 • izrada propusta – Roviška, Trtnik Glinski,
 • uređenje pristupnih putova u dvorišta – Majske Poljane,
 • pripremu podloge za izradu parkirališta, prilaznih putova i postavljanje šatora u Petrinji,
 • izviđanje lokacija, utovar, prijevoz i postavljanje mobilnih kućica, kontejnera i šatora na području Sisačko – moslavačke županije,
 • postavljanje četiri grijana šatora za potrebe Opće bolnice Sisak i jednog u selu Hrastovica,
 • potpora Civilnoj zaštiti u opskrbi gorivom za potrebe Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i Javne vatrogasne postrojbe,
 • podjela obroka civilima koji su smješteni u vojarni,
 • geosondiranje nasipa na Kupi i Savi (Petrinja, Sisak) u suradnji s Hrvatskim vodama,
 • angažiranje mobilnih timova za civilno-vojnu suradnju,
 • pomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima u prihvatu i razvrstavanju humanitarne pomoći, u sabirnim skladištima Pigik i Češko Selo (Ciglana),
 • prijevoz humanitarne pomoći,
 • izvlačenje i prevoženje arhivske građe iz župnog ureda u mjestu Gora,
 • izrada podloge za postavljanje bazne stanice telekom-operatera na području sela Gornja Bačuga,
 • privremeno zbrinjavanje u vojarni u Petrinji štićenika domova za starije i nemoćne kao i stanovnika Petrinje i okolnih naselja čiji su stambeni objekti srušeni u potresu. U vojarni je osiguran smještaj i prehrana, te zdravstvena skrb,
 • operativna i logistička potpora Stožeru civilne zaštite u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji,
 • ispomoć Stožeru civilne zaštite grada Petrinje na uklanjanju građevinskog materijala s prometnica i javnih površina,
 • helikopterski prijevoz pacijenta iz petrinjske i sisačke bolnice u zagrebačke bolnice, kao i prijevoz pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja u provedbi njihovih zadaća.

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska i dalje su, u okviru svojih mogućnosti, na raspolaganju za pomoć stanovništvu i lokalnoj zajednici na području pogođenom potresom.