Inženjerijski radovi

U širem području gradova Gline i Petrinje inženjerijske postrojbe Hrvatske vojske provode sanaciju cesta (nasipavanje i proširenje).

Do 14. ožujka je sanirano oko 11,5 km prometnica, 195 m klizišta i iskopano 290 m kanala. Održavanje prohodnosti cestovnih komunikacija temeljni je preduvjet za dovoz i postavljanje montažnih stambenih objekata, dostavu hrane i humanitarne pomoći lokalnom stanovništvu kao i dopremu građevinskog materijala za buduću obnovu urušenih stambenih objekata.

Inženjerijske postrojbe Hrvatske kopnene vojske su od 14. siječnja 2021. provodile pripremne zemljane radove u gradu Petrinji (Sajmište) na prostoru predviđenom za stambeno-poslovno kontejnersko naselje. Na prostoru ukupne površine oko 10000 m2 završena je prva faza radova. Izvršen je iskop i odvoz 5856 m3 materijala na deponij kako bi se stvorili uvjeti za geodetsko dimenzioniranje budućeg platoa.

Zaključno s 12. veljače 2021. pripadnici Inženjerijske pukovnije i Zapovjedništva za potporu završili su aktivnost postavljanja kontejnera na Sajmištu.

Također, inženjerijske postrojbe Hrvatske kopnene vojske su završile pripremne zemljane radove za izgradnju kontejnerskog naselja i u Glini (ulica Nikole Tesle 55). Ukupna površina prostora za kontejnersko naselje u Glini je 15000 m2, a do 21. veljače je izvršen iskop i odvoz 2990 m3 materijala. Aktivnost je završena 21. siječnja 2021. godine.

Od 6. veljače 2021. inženjerijske postrojbe Hrvatske kopnene vojske, provode pripremne zemljane radove u mjestu Stubalj (Kostajnički Majur) na prostoru predviđenom za buduće naselje montažnih kuća. Na prostoru ukupne površine oko cca 1700 m² započeti su zemljani radovi na iskopu prometnica, parkinga i temelja za postavljanje montažnih kućica.

Do 28. veljače 2021. izvršen je iskop 1890 m³ materijala, postavljanje 2400 m² podloge od geotekstila. Odrađeno je nasipavanje 170 m prometnice, parkirnih mjesta i podloga za montažne kućice s 2028 m³ kamenog agregata. S iste lokacije je odvezeno 1305 m³ zemlje na lokacije koje je prethodno odredila lokalna samouprava.

Na području Prnjavor Čuntički od 24. veljače 2021. inženjerijske postrojbe, provode pripremne zemljane radove na prostoru predviđenom za kontejnersko naselje. Na prostoru ukupne površine 650 m² započeti su zemljani radovi na iskopu prometnica, parkinga i temelja za postavljanje naselja. Do 4. ožujka 2021. izvršen je iskop 490 m3 materijala, te je ugrađeno 658 m³ kamenog agregata.

Od 6. do 10. ožujka 2021. godine na gradskom stadionu u Petrinji inženjerijske postrojbe provele su izradu platoa za postavljanje 3 stambena kontejnera. Na prostoru ukupne površine 88 m2 izvršen je iskop 60 m3 materijala, te je ugrađeno 104 m³ kamenog agregata.

U periodu od 20. do 29. siječnja 2021. izvršena je priprema podloge za postavljanje bazne stanice telekom-operatera u Gornjoj Bačugi.