Inženjerijski radovi

Pripadnici Inženjerijske pukovnije, s pripadajućom mehanizacijom, od prvog dana angažirani su na saniranju posljedica potresa.

Angažirani su na raščišćavanju i sanaciji prometnica, cesta, putova i javnih površina u gradu Petrinji, Sisku te okolnim naseljima i selima, odvozu urušenih dijelova građevina, u cilju normalizacije prometa i dostave pomoći lokalnom civilnom stanovništvu.

Inženjerijska pukovnija i Zapovjedništvo za potporu prevoze labudicama, iskrcavaju i postavljaju (kalmar dizalicom ili kamionom navlakačem) montažne stambene jedinice, kontejnere i kamp kućice.

Do 18. veljače 2021. pripadnici Inženjerijske pukovnije s pripadnicima Zapovjedništva za potporu postavili su 301 kontejner i 52 mobilne kućice.

Naime, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i mobilnih kućica, uz inženjerijske radove, težišna je zadaća Namjenski organiziranih snaga u cilju privremenog stambenog zbrinjavanja lokalnog stanovništva.

U koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite, a sukladno zahtjevima stanovništva, kontejneri i kamp kućice dosad su postavljeni na 14 lokacija: Glina, Gornja Bučaga, Petrinja, Moštanica, Sisak, Jabukovac, Hrastovica, Veliki Šušnjar, Donji Klasnić, Majske Poljane, Donje Mokrice, Glinsko Novo selo, Hrvatska Kostajnica i Petrinja.

Također, od početka siječnja 2021. godine inženjerijske postrojbe Hrvatske kopnene vojske provode pripremne zemljane radove u Petrinji (Sajmište) na prostoru predviđenom za kontejnersko naselje.

Bez obzira na vremenske uvjete, Hrvatska vojska nastavit će radove sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom kako bi se u što kraćem vremenskom razdoblju stvorili svi nužni preduvjeti za postavljanje kontejnerskog naselja.