Besposadni zrakoplovni sustavi

U okviru namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske angažirani su i besposadni zrakoplovni sustavi iz sastava Obavještajne pukovnije.

Njihova temeljna zadaća je snimanje objekata te informacijska potpora snagama na zemlji u smislu određivanja kritičnih točaka i detekciji možebitnih zatočenih osoba.

Prvi upućeni timovi s dronovima odmah su započeli snimanje kritične infrastrukture u cilju izrade preliminarne procjene nastale štete. U potresom pogođeno područje zatim su upućeni besposadni zrakoplovni sustavi više razine, “Orbiter 3” i drugi.

Prva faza podrazumijevala je otkrivanje suspektnih građevina u potrazi za možebitno zatočenim osobama uslijed potresa, dok se u drugoj fazi provodilo sustavno snimanje šireg područja, gradova i naselja kako bi otpočeo proces snimanja stanja i georeferenciranja snimaka oštećenja, tj. nastale snimke se preklapaju s geodetskim orto-foto snimcima i adresnim modelima tako da se dobije prostorni pregled oštećenih objekta.

Ova faza je izrazito važna za institucije izvan MORH-a kojima je to dodatni alat u kasnijim postupcima sanacije, procjene oštećenosti i u konačnici ostalih postupaka u smislu obnove eventualnih rušenja objekata i slično. Ovakva primjena je prvi put zabilježena nakon zagrebačkog potresa u ožujku 2020. godine.

Besposadni zrakoplovni sustavi dojavljivali su i povremene zastoje u prometu zbog niza prekinutih komunikacija što je pomoglo u lakšoj regulaciji opskrbnih pravaca.

Konkretna, vidljiva i mjerljiva pomoć u sanaciji nastale štete odvijala se na terenu snagama Hrvatske vojske, dok je besposadnim zrakoplovnim sustavima ostvarena informacijska potpora u realnom vremenu kako bi donositelji odluka lakše proveli optimizaciju snaga i donosili brže odluke.

Besposadnim zrakoplovnim sustavom “Orbiter 3” snimljena je ukupna površina područja od 201 km² te izvršeno mapiranje centra grada Siska, postrojenja INA rafinerije, grada Petrinje, mjesta Brest Pokupski s naglaskom na most koji spaja Brest i Petrinju, glavnu prometnicu i sva naselja na relaciji grad Petrinja, mjesto Strašnik, Majske poljane i grad Glina.