Potpora Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo

U potpori Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo angažirano je 11 časnika, 2 vojnika i jedan državni službenik.

Zadaća tima je potpora u brzom pregledu zgrada s ciljem utvrđivanja stupnja oštećenja zgrada u odnosu na zaštitu života i imovine, odnosno određivanje je li zgrada uporabljiva, neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva.