Psihološka pomoć

Tim psihologa smješten u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji svakodnevno je na raspolaganju Hrvatskoj vojsci.

Ukupno je do sada provedeno 206 postupaka psiholoških prevencija i potpore, 112 grupno, 66 individualno i 28 telefonski.