Broj angažiranih vojnika HV

Broj pripadnika Oružanih snaga RH u okviru Namjenski organiziranih snaga ovisi o broju planiranih aktivnosti na dnevnoj razini te o iskazanim potrebama Stožera civilne zaštite.

U prva dva najkritičnija dana bilo je angažirano najviše pripadnika – prvi dan 656, drugi dan 818, a trenutno je angažirano 59 pripadnika Hrvatske vojske.