Postavljanje šatora

Zaključno s 14. ožujkom 2021. postavljena su tri ekspedicijska šatora, jedan Alaska i devet polja šatora M-70 na pet lokacija. Od početka angažmana Hrvatska vojska je postavila maksimalno 48 polja šatora M-70 na 11 lokacija.

Šatori M70 su postavljeni na pet lokacija: Hrastovica, Cepeliš, Gornja Bačuga, Petrinja (ul. Milana Dujnića) i ispred Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku.

Postavljanje šatora provedeno je sukladno zahtjevima civilnih institucija. Odmah nakon razornog potresa su postavljena tri šatora ekspedicijskog kampa s krevetima na dvije lokacije, u Sisku i Hrastovici. Sukladno zahtjevu Stožera civilne zaštite izvršena je demontaža jednog ekspedicijskog šatora u Hrastovici i isti je postavljan ispred Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Tamo su postavljena ukupno tri šatora ekspedicijskog kampa (dva s deset kreveta, treći je ambulanta), uz već otprije podignut jedan šator Alaska s također deset kreveta.

Pored toga, pružena je i potpora snagama Civilne zaštite pri podizanju civilnog šatora tipa Alaska u Petrinji te Hrvatskom Crvenom križu podizanjem šatora u Glini.