Gospodarska zona Lekenik

Skladišno distribucijski centar Lekenik uspostavljen je 11. siječnja 2021. godine s ciljem prihvata i brže distribucije montažnih stambenih jedinica (kontejnera i mobilnih kućica), a sukladno listama Stožera civilne zaštite.

Od 23. veljače u Skladišno distribucijski centar Lekenik stalno je raspoređeno osam pripadnika Zapovjedništva za potporu, od kojih šest radi na zadaći istovara i utovara stambenih jedinica, a dvojica djelatnika pružaju potporu Civilnoj zaštiti u organizaciji transportnih kapaciteta i isporuke stambenih jedinica.

Vodi se cjelokupna evidencija u kojoj se dnevno ažuriraju svi podaci o dostavi stambenih jedinica, a po potrebi se angažira tim za kontrolu kretanja iz Zapovjedništva za potporu, koji provodi izviđanje i određuje najbolju rutu kretanja uvažavajući mostove, nadvoje, vodove iznad cesta i putova.

U Gospodarskoj zoni Lekenik vršio se istovar kontejnera s prijevoznih sredstava koja su dovozila stambene kontejnere i mobilne kućice, te su iste raspoređivane korisnicima sukladno zahtjevima, a na osnovu rasporednih naloga civilne zaštite i lokalne zajednice.

Aktivnosti je provodila Bojna za opću logističku potporu, prosječno sedam djelatnih vojnih osoba.

Od prekrcajne mehanizacija na ovoj lokaciji koriste se dvije dizalice Kalmar nosivosti 25 t, dva viličara Fantuzzi nosivosti 15 t i jedna dizalica Colles nosivosti 20 t.

Do zaključno s 14. ožujkom u Skladišno distribucijskom centru pretovareno je 5688 tona stambenih jedinica, što je 2787 komada. Broj dnevno postavljenih stambenih jedinica ovisi o udaljenosti i terenskim uvjetima lokacija na koje se iste dostavljaju