Angažman Hrvatske vojske na Banovini

NAMJENSKI ORGANIZIRANE SNAGE HRVATSKE VOJSKE

 
Namjenski organizirane snage Oružanih snaga RH pod zapovijedanjem zapovjednika Hrvatske kopnene vojske general-pukovnika Borisa Šerića oformljene su u utorak, 29. prosinca 2020., odmah nakon razornog potresa i žurno upućene u pomoć građanima i civilnim institucijama Grada Petrinje, Grada Siska, Grada Gline te naseljima i selima na Banovini koja su pogođena snažnim potresom.

U sastav Namjenski organiziranih snaga OS RH ušle su sastavnice postrojbi Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Obavještajne pukovnije GS OS RH, Zapovjedništva za kibernetički prostor i Pukovnije vojne policije.

U njihovom sastavu je i Taktički operativni centar (TOC) Hrvatske kopnene vojske Oružanih snaga RH koji je smješten u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji. Zadaća Taktičkog operativnog centra Hrvatske kopnene vojske OS RH je koordinacija aktivnosti svih sastavnica Namjenski organiziranih snaga OS RH te prikupljanje podataka s terena, vezanih uz aktivnosti postrojbi i pripadnika Hrvatske vojske u potpori otklanjanja posljedica uzrokovanih potresom. Povratne informacije omogućavaju zapovjedniku sagledavanje slike na terenu što je podloga za donošenje daljnjih odluka.

Također, 4. siječnja 2021. uspostavljen je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Ispred Ministarstva obrane u Stožer civilne zaštite RH imenovan je državni tajnik Ministarstva obrane Zdravko Jakop.

Formiranjem Stožera civilne zaštite RH uspostavljeno je Operativno središte stožera s ciljem praćenja situacije i prikupljanja potrebnih podataka s terena. U središtu rade predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Policije i Hrvatske vojske. Temeljna zadaća Operativnog središta je koordinacija i razmjena informacija u cilju učinkovite i racionalne upotrebe resursa pri provedbi zadaća dobivenih od Stožera civilne zaštite. U radu Stožera civilne zaštite RH kao časnici za vezu sudjeluju pripadnici Oružanih snaga RH.

Paralelno s formiranjem Stožera civilne zaštite RH provedena je i reorganizacija Namjenski organiziranih snaga OS RH te je uspostavljen Tim Glavnog stožera Oružanih snaga RH na čelu sa zamjenikom načelnika Oružanih snaga RH, general-pukovnikom Sinišom Jurkovićem, koji sudjeluje u radu Stožera. Zadaća Tima Glavnog stožera OS RH je koordinacija aktivnosti Hrvatske vojske na terenu sukladno smjernicama Stožera civilne zaštite RH i upravljanje daljnjim angažiranjem Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH.