Poljske kuhinje

Sukladno zahtjevu Stožera civilne zaštite Zapovjedništvo za potporu dostavilo je četiri poljske kuhinje, od čega jednu u Topusko i tri u Petrinju.

U Petrinju i Topusko dostavljene su i predane na uporabu i posude za hranu (manjerke) koje su se koristile za prijevoz hrane. U pojedinim danima broj manjerki iznosio je i do 95 komada.

Nakon što je Stožer civilne zaštite donio novi koncept pripreme i podjele hrane, poljske kuhinje vraćene su u njihovu matičnu postrojbu.

Za potrebe prijevoza hrane u gradu Sisku na uporabu je predano ukupno sedam posuda za hranu (manjerke).