Sanitetski timovi

U vojarni su angažirana dva sanitetska tima Hrvatske vojske s primarnom zadaćom zdravstvene potpore civilima na privremenom smještaju u vojarni i pripadnicima Hrvatske vojske.

Timovi Hrvatske kopnene vojske i Zapovjedništva za potporu raspoređeni su u 24-satna dežurstva na bazi rotacije.

Pripadnici Vojno-zdravstvenog središta provode veterinarsko-zdravstveni nadzor kuhinje i restorana te prostora u kojima se vrši podjela hrane nepokretnim bolesnicima.

Pored toga, u pripravnost su stavljena i dva sanitetska tima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva stacionirana u Zagrebu.

Iz vojarne u Petrinji u dva su navrata izmješteni najteži bolesnici. Njihov premještaj organizirala je Hitna medicinska služba, kojoj je Hrvatska vojska dala potporu. Prvih 12 pacijenata prevezeno je u utorak, 29. prosinca u večernjim satima s dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarnu Lučko u Zagreb.

Za njihov prijevoz do zdravstvenih ustanova grada Zagreba, Hrvatska vojska pružila je potporu sa svojim sanitetskim timovima i vozilima. Drugih 13 nepokretnih pacijenata iz vojarne Petrinja preseljeno je u bolnicu Popovača u četvrtak, 31. prosinca 2020. godine. Hrvatska vojska u ovoj je zadaći također je sudjelovala s dva sanitetska vozila.