Dekan: brigadir mr. sc. Slobodan Čurčija

Brigadir mr. sc. Slobodan Čurčija magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, obranivši znanstveni magistarski rad iz područja managementa, s naglaskom na upravljanju ljudskim potencijalima.

Bio je aktivno uključen u izradu nastavnih planova i programa za školovanje časnika logističkih službi Oružanih snaga Republike Hrvatske na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Upravljanje logističkim sustavima i procesima, Veleučilišta Velika Gorica (VVG).

Izradio je nastavni plan i program predmeta Upravljanje ljudskim potencijalima za potrebe Specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje logističkim sustavima i procesima. Također, redovito provodi ažuriranje nastavnog plana i programa, izvedbenog plana te konstruktivnog poravnavanja ishoda učenja za spomenuti predmet.

U akademskoj godini 2010/2011. započinje s predavanjima iz predmeta Upravljanje ljudskim potencijalima na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Upravljanje logističkim sustavima i procesima, VVG-a. Nastavu iz navedenog predmeta održao je i u akademskoj godini 2015/2016. Uz to je i mentor studentima na predmetnom studiju VVG-a.

Sudjeluje u izradi stručnih projekata iz područja logistike, izobrazbe te izrade i ažuriranja nastavnih planova i programa Sveučilišnih studijskih programa koji se izvode na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” (HVU) u Zagrebu.

U akademskoj godini 2015/2016. izvodio je seminarsku nastavu iz predmeta „Vojno vođenje“, na studijskim programima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.
Participira u predavanjima iz funkcionalnog područja logistike i upravljanja ljudskim potencijalima na trećoj i četvrtoj razini vojnog školovanja. Osim toga, mentor je polaznicima najviše razine vojne izobrazbe, Ratne škole, pa je u skladu s time, tijekom akademske godine 2014/2015. mentorirao dva polaznika.
Izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sigurnosne i obrambene znanosti.

Sudjelovao je na konferencijama iz područja kriznog upravljanja na kojima je prezentirao tri stručna rada. Autor je ukupno pet stručnih i jednog znanstvenog rada.

 

Foto: HVU/ M. Sever

Prethodni dekan