Dekanat

U sklopu Dekanata HVU-a, na čijem je čelu dekan brigadir mr. sc. Boženko Đevoić, ustrojeno je šest katedri: Katedra strategije, Katedra operativnog umijeća, Katedra taktike, Katedra vojne logistike, Katedra upravljanja i vođenja i Katedra opće vojnih predmeta.

Svaka od katedri u svom dijelu vojne izobrazbe, s ukupno 120 nastavnika angažiranih na svim razinama izobrazbe, provode nastavne sadržaje na svim školama HVU-a u skladu s obrazovnim modelom prilagođenim operativnim zahtjevima i potrebama OSRH-a, ali i kriterijima koje, u skladu s najvišim međunarodnim standardima, trebaju zadovoljiti profesionalni dočasnici i časnici.

U okviru Dekanata djeluje i Odjel za planiranje i potporu izobrazbe čija je zadaća planiranje i potpora ukupnoga nastavnog procesa, izrada kalendara školovanja, rasporeda rada, zahtjeva za angažiranje postrojbi, koordinacija s ostalim sudionicima u nastavnom procesu i sl.

Na Učilištu se u potpunosti provode teorijski i zajednički sadržaji izobrazbi, dok se praktični dio izobrazbe – rad na terenu s tehnikom (tenkovima, topovima i sl.) provodi u postrojbama OSRH i na poligonima. Uloga Odjela je koordinacija provedbe izobrazbe sa svim granama OSRH i ZzP-a (uporaba poligona, strelišta, brodova, aviona, topova, tenkova, svega što je potrebno za uspješno provođenje nastavnih sadržaja) koja je svake godine sve uspješnija i osigurava djelotvornu provedbu izobrazbe.