Izdavaštvo

Visokoškolski obrazovni procesi u sklopu Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” praćeni su i na području izdavaštva. Razvoj vojnoizdavačke djelatnosti osnažen je formiranjem Vijeća za vojnu izdavačku djelatnost, čime je omogućeno sustavno planiranje, organizacija i provedba kroz sve faze nastajanja vojnostručnog djela.

Autori djela, obuhvaćeni Planom vojne izdavačke djelatnosti HVU-a, uglavnom su nastavnici na HVU-u i polaznici izobrazbe te renomirani predavači s civilnih visokoobrazovnih institucija. Izdana vojnostručna i druga djela služe kao osnovna literatura u obuci i školovanju polaznika svih razina izobrazbe. Osim toga, tiskane su i posebne publikacije (monografija, povjesnica, godišnjak i sl.) te zbornik radova polaznika vojnih škola koji izlazi jednom godišnje.

Predmetni naslovi dostupni su u knjižnici Hrvatskog vojnog učilišta te u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.