Zimski i ljetni kampovi kadeta

Zimski kamp 1

Održava se na vojnom poligonu “Gašinci”, Gašinci u mjesecu veljači. Na kampu sudjeluju kadeti 1. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo, Vojno pomorstvo, i Aeronautika.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa provodi se uvježbavanje pojedinca u realnim vremenskim i zemljišnim uvjetima. Koncipiran je kao sinteza kratkog teoretskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada. Posebna pozornost posvećuje se upotrebi i održavanju osobnog naoružanja i opreme, taktici, kretanju, reakcijama, osobnoj zaštiti te dosljednom pridržavanju mjera sigurnosti. Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Zimski kamp 2

Održava se u vojarni “Josip Jović”, Udbina u mjesecu veljači. Na kampu sudjeluju kadeti 2. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Vojno pomorstvo.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa provodi se obuka i osposobljavanje kadeta za vođenje desetine u realnim zimskim uvjetima.

Koncipiran je kao sinteza kratkog teoretskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada, te ocjenjivanja kadeta. Posebna pozornost posvećuje se uporabi osobnog naoružanja i opreme te primjeni znanja i vještina zapovjednika desetine u postupcima vođenja postrojbe (PVP) u taktičkim situacijama na razini desetine. Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Zimski kamp 3

Provodi se na vojnom vježbalištu “Gakovo”, Velika Peratovica u mjesecu veljači.

Na kampu sudjeluju kadeti 3. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Vojno pomorstvo.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa provodi se obuka i osposobljavanje kadeta u okviru taktičkih zadaća voda u realnim vremenskim i zemljišnim uvjetima. Koncipiran je kao sinteza kratkog teoretskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada te ocjenjivanja kadeta.

Posebna pozornost posvećuje se primjeni usvojenih znanja stečenih tijekom zimskog semestra te nadogradnji znanja i vještina koje su kadeti stekli tijekom Vojnog kampa 2. Tijekom Kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Zimski kamp 4

Provodi se na skijalištu Platak i u SimS-u HKoV-a, Zagreb u mjesecu veljači.

Na kampu sudjeluju kadeti 4. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Vojno pomorstvo.

Za kadete smjera Vojno Pomorstvo provodi se samo Osnovni tečaj Alpskog skijanja.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom Zimskog kampa 4 objedinjuje se većina vojnih znanja usvojenih tijekom dosadašnjih kampova te se nadograđuje na dosadašnju provedenu i ocijenjenu obuku tijekom triju vojnih kampova.

Kamp traje dva tjedna (80 nastavnih sati) i provodi se jedan tjedan u Simulacijskom središtu HKoV-a i jedan tjedan na skijalištu.

Kadete je potrebno upoznati s organizacijom SimS-a i radom na simulacijskoj platformi VBS-2 (Virtual Battlespace). Kadeti će znanja usvojena tijekom dosadašnje obuke u okviru vojnih kampova objediniti i uvrstiti u obuku na radnim stanicama simulacijskog sustava. Poseban naglasak u obuci stavljen je na Postupke vođenja postrojbe, u okviru kojih će doći do izražaja sposobnosti kadeta u planiranju, organizaciji i vođenju postrojbe veličine voda.

Ljetni kamp 1

Održava se na vojnom poligonu “Gašinci”, Gašinci u mjesecu srpnju. Na kampu sudjeluju kadeti 1. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Aeronautika.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa provodi se uvježbavanje pojedinca u realnim vremenskim i zemljišnim uvjetima. Koncipiran je kao sinteza kratkog teoretskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada.

Posebna pozornost posvećuje se upotrebi i održavanju osobnog naoružanja i opreme, taktici, kretanju, reakcijama, osobnoj zaštiti te dosljednom pridržavanju mjera sigurnosti.

Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Ljetni kamp 2

Održava se u vojarni “Josip Jović”, Udbina u mjesecu srpnju.

Na kampu sudjeluju kadeti 2. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa vojno studijskih programa Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo provodi se obuka i osposobljavanje kadeta za vođenje desetine u realnim zimskim uvjetima.

Koncipiran je kao sinteza kratkog teoretskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada, te ocjenjivanja kadeta.

Posebna pozornost posvećuje se uporabi osobnog naoružanja i opreme te primjeni znanja i vještina zapovjednika desetine u postupcima vođenja postrojbe (PVP) u taktičkim situacijama na razini desetine.

Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Ljetni kamp 2 HRM-a

Održava se u mjesecu srpnju za kadete 2. godine studija vojno studijskog programa Vojno pomorstvo u vojarni “Admiral flote Sveto Letica Barba”, Split i akvatoriju Kaštelanskog zaljeva.

Cilj i zadaće kampa:

Kamp predstavlja završni obučni događaj kojim se objedinjuju sva znanja, vještine i sposobnosti koje su kadeti stekli u okviru obuke tijekom ljetnog semestra te usvajanje novih znanja, vještina i sposobnosti.

Obuka traje dva tjedna. Prvi tjedan, u ukupnom trajanju od 50 sati, provodi se napredni tečaj plivanja. Drugi tjedan, u ukupnom trajanju od 50 sati, provodi se veslanje i jedrenje u kuteru, od ponedjeljka do petka po 10 nastavnih sati dnevno, u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva.

Ukupno trajanje obuke tijekom Ljetnog kampa 2 obuhvaća 100 sati te je ono ujedno završna obuka kadeta na drugoj godini studija, tijekom koje se provode uvježbavanja do standarda i ocjenjivanje usvojenosti obučnih sadržaja razine člana posade brodice.

Osnovni pilotski kamp HRZ-a

Održava se u mjesecu srpnju u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić”, Zemunik Donji. Na kampu sudjeluju kadeti 2. godine studija Aeronautike smjera – vojni pilot.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa provodi se uvježbavanje i upoznavanje kadeta sa misijom, zadaćama i strukturom grane HRZ. Koncipiran je tako da kadeti ovladaju znanjima koja će im omogućiti potpuniji uvid u život i rad postrojbi te im olakšati usvajanje zahtijevanih znanja i letačkih vještina u nastavku školovanja.

Posebnu pozornost posvećuje se na pravilima tijekom kretanja na aerodromima te organizacija i funkcioniranje civilnog i vojnog aerodroma kao i funkcioniranje kontrole letenja.

Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Ljetni kamp 3

Provodi se na vojnom vježbalištu “Gakovo”, Velika Peratovica u mjesecu srpnju. Na kampu sudjeluju kadeti 3. godine studijskih programa smjera Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo.

Cilj i zadaće kampa:

Obuka tijekom kampa predstavlja završnu fazu u obučavanju kadeta na trećoj godini studija.

Kamp je glavno obučno razdoblje u kojemu se provodi taktičko uvježbavanje i završno ocjenjivanje usvojenih obučnih sadržaja razine pješačkog voda u realnim vremenskim i zemljišnim uvjetima.

Koncipiran je kao sinteza kratkog teoretskog izlaganja i intenzivnog praktičnog rada, te ocjenjivanja kadeta. Posebna pozornost posvećuje se uporabi osobnog naoružanja i opreme te dosljednom pridržavanju mjera sigurnosti.

Ljetni kamp 3 HRM-a

Održava se u dva dijela u mjesecu srpnju za kadete 3. godine studija vojno studijskog programa Vojno pomorstvo.

Sastoji se od višednevne plovidbe jedrilicama klase krstaš od Splita prema otocima srednjeg i južnog Jadrana i nazad.

Cilj i zadaće kampa:

Kamp predstavlja završni obučni događaj kojim se objedinjuju sva znanja, vještine i sposobnosti koje su kadeti stekli u okviru obuke tijekom ljetnog semestra te usvajanje novih znanja, vještina i sposobnosti.

Obuka traje dva tjedna (100 sati) u dva navrata. Prvi termin kadeti odlaze na višednevnu plovidbu srednjodalmatinskim dijelom Jadrana s jedrilicama klase krstaš, a u drugom terminu kadeti jedre na jedrilicama jednosjedima u Kaštelanskom zaljevu.

Napredni pilotski kamp HRZ-a

Održava se u mjesecu srpnju u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić”, Zemunik Donji.

Na kampu sudjeluju kadeti 3. godine studija Aeronautike smjera – vojni pilot.

Cilj i zadaće kampa:

Tijekom kampa provodi se razvijanje sposobnosti maksimalnog korištenja osobnih potencijala u svrhu unapređenja letačkih sposobnosti. Koncipiran je na održavanje uspostavljanja standarda letenja na najvišoj razini radi upravljanja sigurnošću u zrakoplovstvu i razvoju individualnih znanja, vještina i sposobnosti za preživljavanje na vlastitom i neprijateljskom području.

Tijekom kampa kontinuirano se radi na poboljšavanju i održavanju tjelesne spremnosti.

Ljetni kamp 4 HRM-a

Održava se u mjesecu srpnju za kadete 4. godine studija vojno studijskog programa Vojno pomorstvo. Kamp će se održati u vojarni “Admiral flote Sveto Letica Barba”, Split i akvatoriju Kaštelanskog zaljeva.

Cilj i zadaće kampa:

Kamp predstavlja završni obučni događaj kojim se objedinjuju sva znanja, vještine i sposobnosti koje su kadeti stekli u okviru obuke tijekom ljetnog semestra te usvajanje novih znanja, vještina i sposobnosti.

Obuka traje dva tjedna, u iznosu od 100 obučnih sati te je ono ujedno završna obuka kadeta na četvrtoj godini studija, tijekom koje se provode uvježbavanja do standarda i ocjenjivanje usvojenosti obučnih sadržaja.