Kontakti

Hrvatsko vojno učilište “dr. Franjo Tuđman”

Časnik za odnose s javnošću

Marijana Maljak
Tel: 01/ 37 84 136
Fax. 01/3784 847
e-mail: info.hvu@morh.hr

hvu.morh.hr

Sveučilište u Zagrebu p.p. 407

Trg maršala Tita 14
10002 Zagreb
Tel. 01/4564-111
Fax. 01/4830-602
e-mail: vojni@unizg.hr

vojni.unizg.hr