Ratna škola

Ratna škola “Ban Josip Jelačić”

Ratna škola “Ban Josip Jelačić” ustrojena je odlukom Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH dana 25. lipnja 1998. godine kao najviša vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ratna škola “Ban Josip Jelačić” razvija znanja, vještine i stavove kod svojih polaznika koji su od značaja za vojnu službu, s naglaskom na strateškoj izvrsnosti u nacionalnom i međunarodnom okružju, te s ciljem osposobljavanja za obnašanje najviših dužnosti u području nacionalne sigurnosti i obrane.

Glavne sastavnice izobrazbe u Ratnoj školi

Predavači u Ratnoj školi najpriznatiji su hrvatski i inozemni profesori, znanstvenici, vojni i civilni dužnosnici iz zemlje i inozemstva te priznati stručnjaci. Također su u ulozi vanjskih suradnika, profesora i gostiju predavača i predsjednici Republike, Sabora i Vlade te ostali ministri i visoki dužnosnici.

Svi sadržaji Ratne škole mogu se podijeliti na teorijski i primijenjeni dio.

U teorijskom dijelu izobrazbe proširuju se spoznaje polaznika kroz suvremene poglede iz općih, društvenih, vojnih, pravnih, tehnoloških i ekonomskih znanja te stručnih i znanstvenih područja vojne misli.