Kadetska bojna “Predrag Matanović”

Kadetska bojna osnovana je 19. svibnja 2003. godine. Osnovna joj je zadaća provedba integriranog oblika civilno-vojnog školovanja nazvanog program “KADET” kojim se školuju kandidati za časnike za potrebe popune ljudskim resursima borbenih rodova i rodova borbene potpore Oružanih snaga republike Hrvatske.

Zadaća Kadetske bojne je dvojaka. Prva zadaća je svakodnevna organizacija i nadzor vojnog života kadeta. Kadetska bojna sudjeluje u pripremi i provedbi obuke tijekom akademskih godina čiji je sadržaj temeljen na pet vojnih kampova (tri ljetna i dva zimska) i savladavanje programa vojne obuke tijekom akademske godine, a s ciljem usvajanja potrebnih predznanja za pohađanje temeljne časničke izobrazbe kao početnog oblika vojnog školovanja časnika. Vojna obuka i psihofizički napori se sustavno i ciljano usložnjavaju iz godine u godinu, kako bi se kadeti upoznali i savladali puni spektar vojnih zadaća, te se upoznali i iskušali u temeljnim sposobnostima vođenja i zapovijedanja.

Druga zadaća je praćenje akademskih uspjeha kadeta, te nadzor, izvješćivanje i predlaganje mjera vezanih za ispunjavanje uvjeta školovanja kadeta, a s ciljem pravodobnog planiranja popune OS RH.

Cilj života u vojnom okružju i provedbe vojne obuke usporedo s intenzivnim i pažljivo usmjerenim akademskim programima na fakultetima je utvrditi, razviti i ojačati intelektualne i psihičke sposobnost kadeta, te poboljšati njihovu fizičku snagu, sposobnost i izdržljivost, kako bi se mogli nositi sa zahtjevnim i odgovornim zadaćama časnika OS RH.

Od 2014. godine s kadetima 12. naraštaja Kadetske bojne započela je provedba preddiplomskih studijskih programa “Vojno vođenje i upravljanje” i “Vojno inženjerstvo” Sveučilišta u Zagrebu, a od 2018. započela je provedba integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo Sveučilišta u Splitu.

Na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima uz hrvatske kadete, školuju se i kadeti prijateljskih nam zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije.