Povjesnica Hrvatskog vojnog učilišta

Vojna izobrazba za potrebe Hrvatske vojske započela je u listopadu 1991. godine provedbom kratkih tečajeva za pripadnike Zbora narodne garde koji su uglavnom dolazili s bojišta i koji su se nakon provedene izobrazbe vraćali u svoje postrojbe. Časnički centar, u kojem su se počeli razvijati institucionalni oblici izobrazbe, ustrojen je u prosincu 1991. godine, a kasnije je preimenovan u Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”.

U sastavu HVU-a 1992. godine prvo je ustrojena Dočasnička škola, a zatim iste godine i mornarički i zrakoplovni nastavni centri u sastavu Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Zapovjedno – stožerna škola “Blago Zadro” ustrojena je 1993. godine. Škola stranih jezika započinje s radom 1995., a Ratna škola “Ban Josip Jelačić”, kao najviša razina vojne izobrazbe, ustrojena je 1998. godine. Razvoj sustava vojne izobrazbe od 1991. do danas može se promatrati kroz nekoliko ključnih razdoblja.
 
Razdoblje 1991.-1996. (Ratno razdoblje – borba za nacionalnu opstojnost)
Težište je bilo na pripremi, organizaciji i provedbi borbenih operacija na ratištu. Sustav izobrazbe bio je u izravnoj potpori provedbe operacija. Izobrazba je bila u odgovornosti grana (HRM i HRZ i PZO) na taktičkoj razini, a na operativno-strategijskoj u odgovornosti Glavnog stožera HV-a na HVU-u.
 
Razdoblje 1996. – 2002.
Razdoblje u kojem se sustav izobrazbe okrupnjava i organizira u tri granska učilišta (kopnena vojska, mornarica i zrakoplovstvo) na taktičkoj razini, škole na operativno-strategijskoj razini (Zapovjedno – stožerna škola, Ratna škola) i Škola stranih jezika (engleski, njemački, francuski i talijanski). U ovom su razdoblju intenzivno provođeni programi koji su znatno utjecali na promjenu načina promišljanja, organizaciju i provedbu sustava slijedno-rastuće izobrazbe i uspostavu sustava borbeno usredotočene obuke.
 
Razdoblje 2002.-2007.
Sustav izobrazbe bio je organiziran na granskoj razini (zapovjedništva za izobrazbu i obuku KoV-a, HRM-a i HRZ-a i PZO-a) te na operativno-strategijskoj razini (zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku – ZSŠ, RŠ, ŠSJ). Glavno je obilježje ove faze organizacija i provedba izobrazbe na razini grana (zapovjedništvo za izobrazbu i obuku) i združenoj razini (zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku). U tom razdoblju započinje provedba izobrazbe kadeta u suradnji sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu. Definiran je vojno obrazovni sustav odrednicama Dugoročnog plana razvoja i usvojen je koncept izobrazbe.
 
Razdoblje 2007. -2012.
Krajem 2007. započet je preustroj kojim se sustav izobrazbe ponovno organizira i provodi u jedinstvenoj ustanovi HVU “Petar Zrinski”, ali s novom, manjom i racionalnijom organizacijskom strukturom i manje osoblja. Glavno je obilježje izrada novih programa, nastavak provedbe izobrazbe kadeta, integracija i razvoj sustava civilno – vojnog školovanja, intenziviranje modernizacije učioničkih i smještajnih kapaciteta, primjena novih nastavnih metoda i provedba specijalističkog dijela izobrazbe u suradnji s obučnim postrojbama i središtima za obuku HKoV-a i Središtima za obuku HRM-a, HRZ-a i PZO-a i Zapovjedništva za potporu. Usvajanjem Koncepta Izobrazbe za potrebe Oružanih Snaga Republike Hrvatske 2007. godine, izvršena je prilagodba sustava školovanja na HVU-u i od tada se svi programi izvode u skladu sa zahtjevima koji su definirani tim dokumentom.
 
Razdoblje 2012. –  2014.
HVU se nastavlja razvijati prateći potrebe kao i strateške planske dokumente OSRH i MORH-a, pri čemu se naglasak stavlja i na aktivnosti vezane uz pokretanje novih Sveučilišnih studijskih programa. Završen je postupak akreditacije novih sveučilišnih studijskih programa. Preddiplomski studijski program vojnog inženjerstva i preddiplomski studijski program vojnog vođenja i upravljanja upisani su u Upisnik studijskih programa pri  Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Čvršće povezivanje HVU-a sa sveučilišnom zajednicom dio je transformacije sustava vojnog školovanja.

Razdoblje 2014. – 2018.
Na HVU je započela provedba novih sveučilišnih preddiplomskih studijskih programa za potrebe MORH i OSRH-a – Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo. Osnovan je Centar za obrambene i strateške studije “Janko Bobetko” kao referentno mjesto za vojne i strateške analize. Ustrojstvenim promjenama Škola stranih jezika postaje Središte za strane jezike “Katarina Zrinska”.   

Razdoblje 2018. –
U 2018. godini uspješno je akreditiran sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo kojeg je nositelj Sveučilište u Splitu. Akreditirana su i dva sveučilišna diplomska studija: Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje kao i specijalistički diplomski stručni studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika.