Katedre

Na Hrvatskom vojnom učilištu u sklopu Dekanata ustrojeno je deset katedri:

 • Katedra strategije
 • Katedra operativnog umijeća
 • Katedra kopnenih operacija
 • Katedra taktike rodova
 • Katedra zračnih operacija
 • Katedra pomorskih operacija
 • Katedra vojne logistike
 • Katedra upravljanja i vođenja
 • Katedra općih vojnih predmeta
 • Katedra za komunikacijsko-informacijske sustave i kibernetičke operacije

Katedre, svaka u svom dijelu vojne izobrazbe, s ukupno 120 nastavnika angažiranih na svim razinama izobrazbe, provode nastavne sadržaje na svim školama HVU-a u skladu s obrazovnim modelom prilagođenim operativnim zahtjevima i potrebama OSRH, ali i kriterijima koje, u skladu s najvišim međunarodnim standardima, trebaju zadovoljiti profesionalni dočasnici i časnici.

Sveučilišni preddiplomski vojni studiji

U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Hrvatsko vojno učilište, počevši od 2014., provodit će i dva preddiplomska sveučilišna vojna studija. Nastavu će izvoditi najiskusniji nastavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Geodetskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zajedno s iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima iz Hrvatskog vojnog “dr. Franjo Tuđman” (HVU) i OSRH.

Nastava će se najvećim dijelom izvoditi u prostorima HVU-a i nastavno-obučnim središtima i poligonima OSRH. U izvođenju nastave sudjeluju i nastavnici Visoke policijske škole u Zagrebu.

Izvođači preddiplomskog sveučilišnog studija vojnog inženjerstva
 • FER – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • FF – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • FKIT – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • FOI – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • FPZ – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
 • FPZG – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 • FSB – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • GeF – Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
 • GF – Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 • PRAVO – Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 • RGN – Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 • HVU – Hrvatsko vojno učilište
Izvođači preddiplomskog sveučilišnog studija vojnog vođenja i upravljanja
 • FER – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • FF – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • FOI – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • FPZG – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 • FSB – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • GeF – Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
 • PRAVO – Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 • HVU – Hrvatsko vojno učilište