Časnicka škola

Časnička škola “Andrija Matijaš Pauk”

Časnička škola “Andrija Matijaš Pauk”  obrazovna je ustanova u kojoj se školuju kandidati za časnike za temeljne časničke dužnosti te časnici za niže stožerne, zapovjedne i funkcionalne dužnosti.

Temeljna časnička izobrazba (TČI) prva je razina izobrazbe časnika koja treba polaznike poučiti općim temeljnim vojnostručnim znanjima, sposobnostima i vještinama potrebnima za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti.

Napredna časnička izobrazba (NČI) druga je razina izobrazbe časnika koja treba osposobiti polaznike za obnašanje zapovjednih dužnosti razine satnije i nižih stožernih dužnosti.

Temeljna časnička izobrazba (TČI)

Temeljna časnička izobrazba definirana je kao prva razina izobrazbe časnika. Traje 1267 sati i sastoji se od općeg i specijalističkog dijela, tečaja za prvu časničku/zapovjednu dužnost, stažiranja i ostalih sadržaja. Polaznike se uči općim temeljnim vojnostručnim znanjima, sposobnostima i vještinama potrebnima za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti.

Za pristupanje temeljnoj časničkoj izobrazbi kandidati moraju prethodno imati:

  • završenu odgovarajuću civilnu izobrazbu
  • završenu temeljnu i specijalističku vojnu obuku.

Napredna časnička izobrazba (NČI)

Napredna časnička izobrazba (NČI) definirana je kao druga razina izobrazbe časnika i sastoji se od četiri modula: Opći dio, Specijalistički dio, Taktika i doktrina grane, Tečaj za zapovjednika satnije/ broda/bitnice/zrakoplovnog voda u ukupnom trajanju od 931 sata koja treba osposobiti polaznike za obnašanje zapovjednih dužnosti razine satnije i nižih stožernih dužnosti.

Polaznici stječu potrebna teorijska i praktična znanja za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika satnije ili ekvivalentne dužnosti u postrojbama – službama grana. Istodobno, polaznici se osposobljavaju za samostalno i skupno usavršavanje te primjenu stečenih znanja u planiranju, organizaciji i provedbi obuke u postrojbama roda – službi u grani.

Uvjet za naprednu časničku izobrazbu završena je temeljna časnička izobrazba odgovarajućeg roda/struke.